logo - OS


Okrašlovací spolek ve znojmě

založen 1878 - obnoven 1992

obrázek Znojma

P a m ě ť   M o r a v y


vlajka - zn vlajka - eu vlajka - mv


Hranice Moravy
Kraj Vysočina odmítá vyznačit hranici Čech a Moravy.
Není to v našem zájmu, řekl hejtman
 
 
 

 
Hranice Moravy

Hranice Čech a Moravy na území Kraje Vysočina (zdroj: Mapy.cz, úprava redakce)

Vedení Kraje Vysočina odmítá označování hranice Čech a Moravy na území kraje. Vyplynulo to z jednání krajského hejtmana Vítězslava Schreka (ODS) se zástupci Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS), která prosazuje vyznačování zemské hranice. Podle hejtmana není její připomínání v zájmu kraje.

Jednání s hejtmanem Schrekem vedl předseda SMS Ondřej Mlejnek. “Pan hejtman se odkázal na nesouhlasné stanovisko většiny krajské rady. Oficiální vyznačení zemské hranice podle něj není v zájmu kraje. Vadí mu tedy jen samotná připomínka našich tradičních zemí Čech a Moravy,” sdělil Mlejnek.

Hejtman kraje Vysočina přitom dříve spolupráci kraje na označení hranice nevyloučil. “Pokud iniciátoři požádají o schůzku, vysvětlí o co jde, jaké to bude mít přínosy, určitě je rád vyslechnu. Budou mě zajímat jejich argumenty pro umístění hnědých značek, ochota se podílet na administrativním řízení umístění značek a také návrh na způsoby financování této aktivity,” uvedl Schrek na dotaz redakce na začátku května poté, co aktivisté zopakovali malování hranice Čech a Moravy na silnicích.

Čeho se radní bojí?

Podle Mlejnka přitom nebyl problém v neochotě spolku podílet se administrativně a finančně na umístění značek. Moravští patrioté už ostatně na vlastní náklady několik značek s informací o zemské hranici vztyčili, například v roce 2015 u Kněževsi na Boskovicku. V roce 2020 se SMS podařilo vyjednat s vedením
P
ardubického kraje oficiální označení hranice na území kraje. Aktuálně také probíhají jednání s Olomouckým krajem.

Přístup vedení Kraje Vysočina považuji za nešťastný. Neexistuje pádný důvod, proč nepřipomínat naše tradiční země, které jmenuje i Preambule Ústavy. Je otázka, čeho se krajští radní bojí” kritizoval předseda SMS Mlejnek. Podle něj se kraj v této věci nesnaží o uchování a rozvíjení kulturního dědictví, k čemuž patří odkaz tradičních zemí Čech, Moravy a Slezska.

Argumenty zástupců spolku jsem vyslechl, jejich iniciativě dílem rozumím, přesto nevidím důvod k fyzickému vyznačování zemské hranice. Nejsem příznivcem nových čar na silnicích nebo dalších dopravních značek, které nic neříkají, pouze rozdělují,“ uvedl hejtman Schrek v tiskové zprávě vydané dva dny po samotném jednání se zástupci SMS.

Označování hranice Čech a Moravy naopak podpořil opoziční krajský zastupitel a poslanec Martin Kukla (ANO). “Rozhodně nemám problém s označením historických hranic. Ba naopak, vnímám to pozitivně,” sdělil Zprávám z Moravy bývalý náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina vznikl jako Jihlavský kraj v roce 2000. Svým uspořádáním připomíná Jihlavský kraj z let 1949–1960, který zřídil komunistický režim, aby účelně narušil staletou zemskou hranici. Většinu současného kraje tvoří moravské území včetně krajského města Jihlavy.

 
Autor: pjk, foto: redakce zzm, 13. 07. 2022
 
zpátky úvod