logo - OS


Okrašlovací spolek ve znojmě

založen 1878 - obnoven 1992

obrázek Znojma

P a m ě ť   M o r a v y


vlajka - zn vlajka - eu vlajka - mv


ústava ČR
Preambule

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé ....

 
2017
 


2018

2019
 
 
   
2020

2021
   
  1200 let Moravy
   
2022


zpátky úvod