OS ve Znojmě - logo OS Znojmo

 
 PhDr. Jiří Kacetl
 PETICE
ZA SETRVÁNÍ HISTORIKA JIŘÍHO KACETLA VE ZNOJEMSKÉM MUZEU


dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona
č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 
 

My, níže podepsaní občané, se obracíme na Jihomoravské muzeum ve Znojmě
a také na jeho zřizovatele – Jihomoravský kraj – s následující peticí:


Nesouhlasíme s tím, aby byl PhDr. Jiří Kacetl, historik a kurátor Jihomoravského muzea ve Znojmě, propuštěn ze zaměstnání. Nerozumíme důvodům, které ředitelka muzea Ing. V. Durajková ve výpovědi z 27. 8. 2020 uvádí, když vedena snahou „o vyšší efektivitu práce a finančních úspor“ označuje Jiřího Kacetla za nadbytečného a tvrdí, že již pro něj není v muzeu práce. Domníváme se, že je to právě naopak. Jiří Kacetl za 12 let své práce pro znojemské muzeum jasně dokázal, že nadbytečný v žádném ohledu není a že pracovních úkolů na poli regionální historie a na poli prezentace historických sbírek muzea pro něj bude ještě na dlouhé roky velmi mnoho.

Výčet prací Jiřího Kacetla za dobu působení v Jihomoravském muzeu ve Znojmě je úctyhodný:

  • téměř dvě desítky muzejních výstav,
  • stovka přednáškových témat a exkurzí,
  • více než dvě desítky populárně naučných publikací,
  • další dvě desítky článků v odborných časopisech,
  • speciální facebooková stránka věnovaná výročí první světové války, na které po dobu čtyři a půl let dennodenně seznamoval čtenáře z celé republiky se sto let starými událostmi,
  • pravidelná spolupráce na přeshraničních projektech s regionálními muzei v Hollabrunnu a v Retzu a s Dolnorakouským zemským archivem v St. Pölten, která přispěla ke zvýšení prestiže znojemského muzea u našich jižních sousedů.

Kulturní veřejnost ve Znojmě i v dalších obcích na okrese Jiřího Kacetla zná a oceňuje za jeho intenzívní osvětovou činnost. Bohaté, přesto dosud málo probádané dějiny města Znojma a jihozápadní Moravy umí Jiří Kacetl přibližovat velmi poutavým způsobem, o čemž svědčí plné přednáškové sály či zástupy zájemců při vycházkách a terénních exkurzích. Domníváme se, že na poli vědeckého výzkumu dějin našeho města a regionu nemá Jiří Kacetl náhradu.

Právě prezentace poznatků o novější i starší minulosti Znojemska a jeho památek je podle našeho názoru jedním ze základních poslání Jihomoravského muzea ve Znojmě v současnosti i v letech budoucích. Městu Znojmu například již dlouhé roky chybí velká trvalá expozice o historii města, o jejíž realizaci Jiří Kacetl vždy usiloval. Znojemské muzeum coby veřejná instituce placená z daní nás, občanů, nesmí na tyto základní cíle rezignovat, jinak by ztratila podstatu svého smyslu. Pokud jsou v muzeu nyní zaměstnány na plný úvazek tři desítky pracovníků a v posledních třech letech z rozhodnutí paní ředitelky čtyři nová pracovní místa ještě přibyla, požadujeme, aby pozice historika a kurátora Jiřího Kacetla byla zachována a jeho smysluplná a kvalitní práce ve veřejném zájmu dále pokračovala.


Ve Znojmě 10. září 2020


Petiční výbor:
 Otto Bouda, MUDr. Lubomír Černošek, Mgr. Lukáš David, Ing. Karel Fiala


Kontaktní e-mail: okraspol@seznam.cz

                                                  


viz také:
PhDr. Jiří Kacetl – osobní bibliografie a dosažené úspěchy


zpátky

index úvod