OS ve Znojmě - logo OS Znojmo 
 alej roku - logo
naše podpora

Petici proti plánovanému vykácení 48 stoletých lip u Velkých Opatovic


dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona
č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 
 

Vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj protest proti plánovanému vykácení 48 stoletých lip lemujících silnici mezi Chlumem a Svárovem v souvislosti s rekonstrukcí silnice 
II/372 v k. ú. Svárov u Velkých Opatovic.


Svými hlasy se obracíme na Jihomoravský kraj (Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno).


Žádáme, aby bylo přehodnoceno řešení dopravní situace v uvedené lokalitě a unikátní alej 80 lip, která byla zasazena v rámci výsadby Stromů svobody v r. 1920, byla zachována pro její nespornou hodnotu krajinotvornou a ekologickou i z důvodu historické paměti místa.

Vyspělé země své přírodní a krajinné skvosty musí chránit a pečovat o ně.

Současně poukazujeme na fakt, že plánovaná úprava silnice povede k nárůstu kamionové dopravy a v konečném důsledku nepřinese obyvatelům obcí ležících na jmenované komunikaci proklamované pohodlí, ale naopak řadu nových problémů. Jsme proto přesvědčeni, že projekt rekonstrukce silnice musí být přepracován a rekonstrukci silnice je třeba provést bez takto rozsáhlého kácení.  


Děkujeme. 
 
Podepište tuto petici na webu:

https://www.petice.com/petice_proti_planovanemu_vykaceni_48_stoletych_lip_u_velkych_opatovic

                                                  zpátky

index úvod