malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek

Městský lesík ve Znojmě


                                        

  Městsky lesík          
 
 
V únoru začne obnova Městského lesíku

Městské lesy Znojmo začnou v únoru s projektem obnovy Městského lesíku, která potrvá až do podzimu 2023.
O  nutnosti obnovy, ke  které město přistupuje zejména z důvodu bezpečnosti, se čile diskutovalo už v roce 2019 v rámci veřejných projednávání
na téma Zelených cest města Znojma. Městský lesík je hojně navštěvovaným místem. Lidé tam chodí na procházky nebo běhat a i radnice
chce místo více využívat pro pořádání různých akcí.

Jírovce nahradí lípy
V minulých dvou letech se v lesíku pohybovali odborníci, kteří zanalyzovali stav jednotlivých stromů a zpracovali na ně dendrologické posudky.
Pryč musí staré, často stoleté stromy, jež jsou ve špatném zdravotním stavu, a stromy ohrožující bezpečnost návštěvníků lesíka.
Asanované stromy nahradí nová výsadba. Staré jírovce v hlavní aleji nahradí lípy, dále se v lesíku budou vysazovat i duby, habry, javory a jasany.
U stromů, které budou ponechány,provede arborista bezpečnostní a zdravotní řez.
 
Práce na čtyři etapy
Projekt obnovy, který zpracoval docent Pavel Šimek z ateliéru Florart, je rozdělen do čtyř fází. S první fází začnou Městské lesy v únoru. Týká
se nejfrekventovanějšího místa – páteřní cesty s hlavní alejí. Druhá, podzimní fáze, se týká vrchní části lesíka (od páteřní cesty směrem k ulici
Únanovská). Výsadba v těchto dvou částech lesíka proběhne současně až na jaře 2022. Třetí fáze, oblast kolem, přijde na řadu na podzim 2022,
respektive na jaře 2023. Navazovat na to bude poslední fáze, a to oprava lesních cest a mostku přes potok Leska.

„Prosíme vás, buďte v době, kdy se v Městském lesíku budou pohybovat pracovníci Městských lesů, případně strážníci Městské policie, opatrní
a ohleduplní a dbejte jejich pokynů,“ požádala spoluobčany mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

K projektu obnovy lesíku se budou Znojemské LISTY vracet opakovaně a budou přinášet průběžné informace.


Autor:  zp, Znojemské listy, 21. 01. 2021


 

   


zpátky úvod