malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek

Městský lesík ve Znojmě


                                        

  Městsky lesík          
 
Úvodní slovo

Ještě za Rakouska – Uherska, v roce 1892, začal někdejší Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě zalesňovat pastvinu, holý vršek u Znojma, tzv. Malou Kraví horu.

Pod vedením odborných lesníků zde členové spolku vysadili různé stromy, převážně duby, ale i javory, kaštany a při severním a západním okraji lesa borovice. Jsou zde celistvé aleje, a sice: uprostřed lesa, na jeho východním okraji a podél potoka Lesky. Lesík má tedy za sebou téměř 130 let.
V posledních dvaceti letech trpěl zejména neúdržbou anebo neodborným přístupem. Je zde třeba spousta náletových dřevin, které někde z lesíka dělají téměř neprostupnou houštinu.

Od února 2021 má dojít ke změně. Projekt obnovy zpracoval ateliér „Florart“ pod vedením doc. Pavla Šimka, který se ve Znojmě nedávno prezentoval obnovou Jubilejního parku. Práce jsou rozděleny do čtyř etap, až do roku 2023.

Okrašlovací spolek ve Znojmě bude postup prací bedlivě sledovat a event. konzultovat se všemi zainteresovanými subjekty. Doufejme, že se obnova Městského lesíka podaří.


Lubomír Černošek, leden 2021.

 
2017

   

2020

2021

Práce v Městském lesíku začnou ???
      -     Znojemské listy, 2021

                   

2022

Práce v Městském lesíku

zpátky úvod