malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Jindřich Kania

(1930)
Jindřich Kania - 1930


Ing. Jindřich Kania  (*30 . 9. 1930 Ostrava)

Vydavatel  časopisu „Život farností Znojma“

Je rodákem z Ostravy, ale od roku 1953 pracoval jako technik v Keramických závodech Znojmo. Při zaměstnání vystudoval Vysokou školu chemicko – technologickou v Praze, promoval v roce 1958. Je věřící, ženatý a má dvě děti. V roce 1990 byl osloven farní radou u znojemských dominikánů, aby se ujal přípravy a vydávání farního zpravodaje. Po domluvě s ostatními farnostmi tak začal od ledna 1991 vycházet „Život farností Znojma“, měsíční zpravodaj pro všechny znojemské farnosti. Hned od počátku v něm zaujaly zejména články dr. Karla Fily o historii znojemských sakrálních památek. Nejprve tehdy vycházelo jen 200 kusů zpravodaje každý měsíc (za 2,- Kč), ale pro velký zájem se tento počet postupně zvýšil až na 600 výtisků za měsíc. Cena se zvedla nepatrně: na 7,- Kč. „Život farností Znojma“ vycházel 10x ročně pod redakčním vedením ing. Jindřicha Kanii až do prosince 2015. I počet stránek se postupně zvýšil – z původních osmi na šestnáct. Ve svých 85ti letech, po čtvrtstoletí vydávání časopisu, se už ing. Kania přece jen cítil unavený a svoji štafetu předal mladším. Od roku 2016 se tedy na vydávání „Života farností Znojma“ podílí redakční rada z farnosti u sv. Kříže ve Znojmě (Ondřej Lazárek a další). V květnu 2018 obdržel ing. Jindřich Kania za úsilí spojené s touto pětadvacetiletou prací od Okrašlovacího spolku ve Znojmě veřejné Ocenění. Letos (2020) je panu inženýrovi už 90 let, ale je stále vitální, a tak se může v klidu věnovat rodině a své zahradě.

*


Život farností Znojma Jindřich Kania - cena OS za 2017


Lubomír Černošekleden 2020.
Foto Karel Jakl, 2018


                                                                 
zpátky úvod