malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Johann Muck 

(1845 - 
1935)
Muck Johann


Johann Muck  (*1845 -  12. 1. 1935)

7. předseda Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě

Johann Muck se narodil v roce 1845 v Čuli (dnešní Slup), původním povoláním byl účetní. Od roku 1878 se stal majitelem keramické továrny ve Znojmě-Lesce, tu vlastnil až do roku 1908. Byl činný společensky i politicky, angažoval se v německých spolcích ve městě a v okrese. Celých 42 roků (1882-1924) byl členem městského zastupitelstva.
Roku 1921 byl zvolen předsedou tehdy převážně německého Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. V období první republiky se stal postupně vstřícným i vůči česky hovořícím členům, kterých v Zalesňovacím a okrašlovacím spolku přibývalo. Za jeho předsednictví byl zvolen prvním českým jednatelem spolku Ing. Jakub Jiral. První velkou společnou akcí Němců a Čechů sdružených ve spolku bylo vybudování nové spojnice mezi Karolíninými sady a Gránickým údolím, která překlenula příkrou rokli pod hradem. Cesta byla slavnostně otevřena 2. 7. 1922 a pojmenována po předsedovi spolku Muck Weg  –  Muckova cesta.
Johann Muck byl předsedou Zalesňovacího a okrašlovacího spolku až do roku 1929, v únoru 1929 ho členové jmenovali svým čestným předsedou. Zemřel ve Znojmě v roce 1935 a je pochován na znojemském městském hřbitově.
 
  

Autor: Dr. Lubomír Černošek, květen 2013


                                                                 
zpátky úvod