logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Projekt

„Informační panely do Gránic“

granice  - projekt

Zhotovitel projektu:

Okrašlovací spolek ve Znojmě, o.s. v roce 2013
Mikulášské nám. 3
66902 Znojmo
IČO: 456 69 023
Kontakt: předseda spolku - Otto Bouda tel. +420 603 44 37 51, okraspol@seznam.czhttp://okraspol.sweb.cz,


Slovo úvodem
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě, o.s. (OS), který vznikl (či byl obnoven) v roce 1992, se považuje za pokračovatele tradic původního znojemského Zalesňovacího a okrašlovacího spolku, který vybudoval Gránický lesopark. Po svých čestných  členech pojmenoval cesty v tomto lesoparku. Většině obyvatel a  návštěvníků města Znojma jsou tato jména neznáma. Těmito panely, v angličtině, češtině a němčině, chceme představit tehdejší významné osobnosti našeho města nejširší veřejnosti.
Z těchto důvodů jsme vypracovali tento projekt.


Členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě 

Přehled panelů, které byly nainstalovány

I.  - 2014:

  1. Ostrožna "Kroko" aneb  nerealizovaná botanická zahrada Podyjí
  2. Ferdinand Kerneker
  3. Johann Muck
  4. Adolf Oborny
  5. Franz Piwetzzpátky úvod