malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Adolf  Oborny 

(1840 - 
1924)
Adolf Oborny - ?


Adolf  Oborny  (*17.6.1840 -  28.4.1924)

Učitel a botanik

Adolf Oborny se narodil dne 17. června 1840 v Ždánicích na Kyjovsku. Studoval v Brně na technice, v roce 1870 složil učitelskou zkoušku a od roku 1871 působil jako profesor na reálce ve Znojmě. Byl činný i politicky jako člen městského zastupitelstva v letech 1885 – 1894. V roce 1898 přijal místo ředitele reálky v Lipníku nad Bečvou, kde působil do penze. V roce 1907 se vrátil zpět do Znojma, kde se stal členem Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. Ve Znojmě bydlel na Buchbergrově ulici (dnes Čermákova) č.11.
Oborny již od sedmdesátých let 19. století spolupracoval s přírodovědeckým spolkem v Brně a do jeho časopisu přispíval odbornými pracemi z oboru botaniky. Vytvořil kritický popis samostatné květeny Moravy a rakouského Slezska obsahující kolem 1700 druhů a publikoval více jak 30 botanických prací. Významnou oblastí jeho bádání bylo Podyjí, v r. 1879 napsal např. Květenu Znojemského kraje (Flora des Znaimer Kreises). Několik taxonů nese i jeho druhové jméno, např. Aconitum obornyanum, Hieracium obornyanum, Phyteuma obornyanum, Rosa obornyana, Rubus obornyanus  celkem jich je 37.
 
Adolf Oborny  flora Morava a Rakouské Slezsko
A. Oborny, Flóra Moravy a rakouského Slezska
Adolf Oborny   muzejní pracovna
pracovna v muzeu
 
Adolf Oborny zemřel 28. dubna 1924 ve Znojmě. Část svého celoživotní díla včetně rozsáhlého herbář odkázal znojemskému muzeu, kde se nachází dodnes.
Členové Zalesňovacího a okrašlovacího spolku po něm pojmenovali cestu pod hradem  (Obornyho cesta 1924). Tu znovu označil současný Okrašlovací spolek a zanesl ji do mapy Gránic v roce 2007.
 
    

Autor: Dr. Lubomír Černošek, květen 2013
Obrázky:  výstava Adolf Oborny v JMU Znojmo, 2024


                                                                 
zpátky úvod