malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Franz  Piwetz

(1844 - 1923)
Piwetz Franz


Franz Piwetz (* 14.7.1844  9.5.1923)

Polesný a jednatel Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě

Polesný Franz Piwetz nepocházel z našeho kraje, narodil se 14. 7.1844 v Holubicích u Slavkova, přesto ke Znojmu, kam 1906 přišel , velmi přilnul. Jako polesný i jako dlouholetý člen Zalesňovacího a okrašlovacího spolku pomáhal při zalesnění Malé kraví hory u Znojma (dnešní Městský lesík), kde byla zahájena výsadba koncem 19. století. Také odborně dohlížel na zalesňování Gránického údolí. Angažoval se i v sociální oblasti: v letech 1911-1917 byl členem chudinské rady V. okrsku města. V Zalesňovacím a okrašlovacím spolku byl dlouholetým jednatelem a 24. dubna 1922 byl jmenován i jeho čestným členem, zároveň byl po něm pojmenován pramen v Gránicích  - "Pivcův pramen".  Franz Piwetz zemřel 9.5.1923 ve Znojmě.
  

Autor: Dr. Lubomír Černošek, květen 2013,
doplnil:  Karel Jakl, srpen 2018


                                                                 
zpátky úvod