malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Josef Rudolecký

(*1880 -
†1963)
Josef Rudolecký


Kněz a národní buditel

(nar. 20. 12. 1880 v Tuřanech u Brna,
 zemřel 15. ledna 1963 ve Znojmě).
 
 Kněz a národní buditel se narodil 20. 12. 1880 v Tuřanech u Brna a v roce 1904 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1905 byl kaplanem u sv. Mikuláše ve Znojmě. V r. 1906 se stal členem „Besedy Znojemské“. V převážně německy mluvícím Znojmě kázal česky a také organizoval české tábory lidu v jeho okolí (např. v listopadu 1909 v Želešicích nebo v září 1918, ještě před ukončením války v Únanově). Byl proto přeložen do Únanova, kde založil českou tělovýchovnou jednotu „Orel“, byl spoluzakladatelem Čs. strany lidové na Znojemsku, ale i hospodářského družstva „Zádruha“. (Jeho velké silo bylo zbořeno v únoru 1969).
Po roce 1945 se vrátil jako kněz k sv. Mikuláši, protestoval (marně) proti zboření kaple „Panny Marie Pomocnice“ na Mariánském náměstí ve Znojmě v r. 1952 (viz „Výročí“ – zničení kaple - (7. 6.1952)  a „Paměť místa“ – jeho protestní dopis). V r. 1957 mu bylo zakázáno vykonat kněžskou činnost. Pak sloužil mše tajně. Zemřel ve Znojmě 15.1.1963. Je po něm pojmenovaná jedna z ulic, vedoucí k nádraží ve Znojmě.
    

Zádruha - pracovna j. Rudoleckéhoa

Pracovna J. Rudoleckého v Zádruze, archiv B. Švec
odstřel sila Zádruhy

Nepovedený odstřel sila, archiv J. Vlasák
                                                                                                                       
L. Černošek, leden 2018                                                                 
zpátky úvod