malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Zacharias Andreas Winzler

(1750- po 1820)
Zacharias Andreas Winzler -plynová lampa
Z. A. Winzler - plynová lampa


Zacharias Andreas Winzler – jeden z vynálezců plynové lampy  (*  24. srpna 1750, Unlingen, Německo - † po 1820, ??? )
 

Většinu 18. století se v ulicích Londýna i jinde svítilo lampami, ve kterých hořel velrybí tuk. Lampy silně kouřily, páchly a jejich světlo bylo jen slabé. V roce 1803 přijel do Londýna německý vynálezce Frederik Albert Winzer a předvedl zde svoji termolampu na svítiplyn, který se vyráběl destilací z kamenného uhlí. Winzer byl v Londýně úspěšný, získal patent k využívání plynu na osvětlování měst a poangličtil si jméno na Windsor. Nejprve osvětlil ulici Pall Mall se známými pánskými kluby a postupně další ulice Londýna.

V Rakousku se podobným problémem zabýval Zacharias Andreas Winzler, který měl ve Znojmě továrnu na výrobu ledku. Ledek byl důležitý vojenský materiál - byl součástí střelného prachu.
 I Winzler byl  Němec – narodil se 24. srpna 1750 v Unlingenu ve Švábsku. Ve svých 28 letech se dostal do Rakouska a do Znojma. Zde mu bylo svěřeno „ledkovnictví“ pro celé Rakousko. Továrnu měl v místech dnešního znojemského Okresního soudu. Winzler se zabýval také výrobou svítiplynu a v r. 1802 došel ke konstrukci vlastní termolampy. Nejprve ji předvedl ve Vídni v kabinetu kuriozit, potom i před císařem. Ve Znojmě ji nechal naistalovat v domě znojemského hejtmana Eldena a potom i v kasárnách na znojemském hradě, kde osvětlovala světnice mužstva. Svítiplyn tady sloužil i k vytápění a přípravě jídlel pro 60 mužů posádky.

10. července 1808 tragicky zahynula Winzlerova manželka Anna, když nešťastnou náhodou spadla do jednoho z kotlů na ledek. Po této tragedii Winzler ledkárnu v listopadu 1811 prodal a odešel ze Znojma do Vídně. Jeho další osudy nejsou známy.
To postupně začalo vést ke spekulacím, že znojemský Winzler je totožný s londýnským Windsorem (Winzerem), tedy, že osvětlil Londýn. Záhadu se snažil objasnit v první polovině 20. století místní badatel Anton Vrbka. Jednoznačný závěr nevyvodil, ale zjistil, že písmo obou vynálezců bylo odlišné a neshodovaly se ani letopočty (Winzer byl v Londýně už v r. 1803, Winzler odešel ze Znojma až v r. 1811). Zůstala pouze podobnost jmen, ale legenda o osvělení Londýna Znojmákem žije v našem městě i nadále
.


L.Černošek, březen 2021.


viz také:

Osvětlil Londýn Zachariáš Winzler ze Znojma?

Termolampa  Ondřeje Zachariáše Winzlera    

                                                                 
zpátky úvod