malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Jan Zahradníček
(1905 - 1960)
Jan Zahradniček 1905-1960


Jan Zahradníček (* 17. 1. 1905   7.10. 1960)

Křesťanský básník

Jan Zahradníček se narodil   17. 1. 1905 v Mastníku u Třebíče,  zemřel 7. 10. 1960, v Uhřínově u Velkého Mzeříčí.
Pocházel z početné selské rodiny. Studoval na gymnaziu v Třebíči a potom na filozofické fakultě v Praze. V letech 1938 až 1948 působil jako redaktor revue Akord. Do literatury vstoupil básnickými sbírkami „Pokušení smrti“ v roce 1930 a „Návrat“ o rok později. K jeho vrcholným dílům se řadí zejména „La Saletta“ a „Znamení moci“, která napsal až po válce ( 1947 a 1950). Po nástupu komunistické moci byl hlavně pro svoje křesťanské a protikomunistické smýšlení zbaven možnosti publikovat a v roce 1951 byl zatčen. Levicový spisovatel Jan Drda se totiž už před „Vítězným Únorem“ v r. 1948 vyjádřil, že Jan Zahradníček musí do vězení. Básník pak byl v nezákonném procesu odsouzen na 13 let do vězení. Téměř rok čekal ve vazební věznici ve Znojmě na soud, který nakonec proběhl v Brně. Ve znojemském vězení  složil báseň o slunci a svatém Václavu. Znojmo už před tím znal a měl zde řadu přátel. Básně ve vazbě psát nemohl, ale verše si pamatoval a zapsal je až později. Vlatní trest si odpykával ve věznicích v Brně, v Praze na Pankráci a nakonec na Mírově. Jeho rodina – manželka, dvě dcery a syn - ho mohla navštěvovat jen 2x ročně. V roce 1956 se manželka s dětmi nešťastnou otrávili houbami, a obě dcery zemřely. Jan Zahradníček byl na 14 dní propuštěn na svobodu, ale dcery zastihl už mrtvé. Z tohoto propuštění se v roce 1957 narodila dcera Marie. Básník byl amnestován až na jaře roku 1960, na přímluvu Jaroslava Seiferta, kdy byl už vážně nemocen. V těžkých podmínkách v Uhříněvsi u Velkého Meziříčí pak ještě tentýž rok zemřel. Je zde také pochován na místním hřbitově.  V roce 1966 byl Jan Zahradníček rehabilitován.

16. 5. 2012 umístil Okrašlovací spolek ve Znojmě na zeď znojemské věznice pamětní desku s několika verši z jeho sbírky „Znamení moci“.  Slavnostního odhalení se zúčastnil i jeho syn Jan.


Jan Zahradniček 1905-1960 Jan Zahradniček 1905-1960 Jan Zahradniček 1905-1960
viz také:  Z města snů nad řekou


Autor:  L. Černošek, březen 2020
Foto: Karel Jakl, 2012


                                                                 
zpátky úvod