malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Karel Zobal
(1884 - 1937)
Karel Zobal - 1884 - 1937

karikatura Ondřej SekoraKarel Zobal, předseda znojemského Klubu českých turistů  (* 27. 8. 1884 Šopka u Mělníka -   14. 3. 1937 Znojmo)


U příležitosti oslav 90ti let od vzniku znojemského českého Klubu turistů v nové ČSR byla ke 125. výročí narození Karla Zobala odhalena na domě na Mariánském náměstí ve Znojmě, kde bydlel, pamětní deska. Zasadil se o to současný KČT ve Znojmě.

Karel Zobal se narodil v Čechách, v Šopce u Mělníka, 27. 8. 1884. Do Znojma přišel v roce 1910 jako učitel kreslení na Matiční (t.j. česky vyučující) měšťanskou školu. Projevil se jako český vlastenec a brzy se stal jednatelem „Besedy Znojemské“. Po 1. světové válce byl jedním ze zakládajících členů „Klubu československých turistů“ (KČSK) ve Znojmě a od 23. 1. 1921 jeho druhým předsedou. To už také vedl (od roku 1920) jako ředitel zmíněnou měšťanskou školu. Svoje organizační schopnosti uplatňoval v obou organizacích, navíc se stal i členem znojemského Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. Byl svérázným kreslířem, zejména ho zaujala romantická krajina Podyjí. Pro znojemskou turistickou odbočku brněnské župy byl 6. 12. 1925 schválen název „Župa Podyjská“. Té se předseda Karel Zobal věnoval velmi intenzivně. Počet jejích členů stále rostl, z původních 99 na 350 v roce 1937. Klub postavil v roce 1928  ve Znojmě noclehárnu se 100 místy (stála v oblasti dnešního náměstí Armády), turisté také získali hradní zříceninu Nového Hrádku, kde vybudovali další ubytovnu s 25 lůžky. Ta byla hojně využívaná, neboť stála v polovině cesty mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí. V roce 1927 a 1937 turisté vydali dva průvodce Podyjím. Do obou významně přispěl Karel Zobal. Turistickou problematiku a krásy Znojma a Podyjí prezentoval i na schůzích Zalesňovacího a okrašlovacího spolku, např. na výroční schůzi spolku v březnu 1930 promítl „krásné kolorované světelné obrazy“ (t.j. diapozitivy), ukazující přírodní a historické zajímavosti Znojemska. Ty pak byly darovány starostovi města Znojma JUDr. Josefu Marešovi, který byl již od roku 1922 čestným členem znojemského KČT. Zobal vítal i prezidenta Beneše, který v červnu 1936 navšívil nový Bítov. Potom se dokonce společně projeli lodí „Máša“ po přehradním jezeře.

Život Karla Zobala se uzavřel 14. 3. 1937, až do posledních chvil byl stále předsedou znojemských turistů. Po jeho smrti se Zobalova manželka přestěhovala do Prahy, kde dnes bydlí i jejich dcera Zoja, provdaná Vaňková.

Karel Zobal se tak naštěstí nedožil odtržení Znojemska po Mnichovské dohodě v r. 1938, ani uzavření takřka celého Podyjí „železnou oponou“ v padesátých letech, ani zaplavení překrásného údolí Dyje pod Znojmem znojemskou přehradou po roce 1966.
Karel Zobal - deska

Na domě na Mariánském náměstí ve Znojmě, kde žil, mu současný KČT dne 27. 8. 2009 odhalil ke 125. výročí jeho narození pamětní desku. Karel Zobal byl za 1. čsl. republiky také členem znojemkého Zalesňovacího a okrašlovacího spolku.


Autor: Lubomír Černošek, říjen 2019
karikatura: Ondřej Sekora


                                                                 
zpátky úvod