malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

100 let skautingu ve ZnojměKlub českých turistů Znojmo
100 let od jeho založení - 31. 3. 1919
 

Po vzniku samostatné ČSR vznikl k 31. 3. 1919 i „Odbor KČST Znojmo“ s 99 členy. Ten volně navázal na práci již dříve existující znojemské sekce ÖTC (Österreichische Touristenklub – Sektion Znaim). Tenkrát u jejího zrodu stál i znojemský „Zalesňovací a okrašlovací spolek“ a sekce byla založena 7. 3. 1883.

Nejznámějším a nejaktivnějším předsedou KČT Znojmo v nové republice se stal od 23. 1. 1921 ředitel měšťanské školy Karel Zobal, který tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1937. Na domě na Mariánském náměstí ve Znojmě, kde žil, mu současný KČT dne 27. 8. 2009 odhalil ke 125. výročí jeho narození pamětní desku. Karel Zobal byl za 1. čsl. republiky také členem znojemkého Zalesňovacího a okrašlovacího spolku.

Karel Zobal - 1931

Současný Okrašlovací spolek ve Znojmě aktivně spolupracuje s KČT od roku 2007, kdy obě sdružení vydaly společně „Mapu Gránic“ se čtyřmi místními turistickými okruhy vyznačenými na mapě i v terénu. Spolupráce pokračovala při vyznačování historických cest Konice – Sedlešovice v r. 2010 a „Cesty Jakuba Jirala“ v Gránicích v letech 2014/2015. Současně je v plánu proznačení trasy bývalého znojemského historického vodovodu v polesí Smoha u Citonic.

 Pro potíže spojené se soukromými pozemky se dosud nepodařilo zrealizovat vyhlídkovou trasu „Hradišťské terasy“ kolem Obří hlavy nad údolím Dyje u znojemské přehrady, takže jsme se zatím museli spokojit jen se zajímavou vycházkou v této lokalitě na jaře roku 2009. Na svůj úkol jsme ale nerezignovali.


členové KČT členové KČT

 

Autor :Lubomír Černošek, září 2019.
Foto:  KČT  - Znojmo
   
               
zpátky úvod