OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
 Vratěnín
Paměť krajiny 

 
stromy
-
lípa

lípa
              

Lípy ve Vratěníně pamatují Marii Terezii
Výročí se oslavovala nejrůznějším způsobem již v dobách minulých. Například v roce 1757 někdo z obyvatel Vratěnína vymyslel vysadit alej 40 lip na počest 40. narozenin Marie Terezie. Kdo je tehdy sázel, těžko tušil, že poslední dvě se dožijí 250 let - letos je to čtvrt tisíciletí, kdy byly vysázeny. „Nesčetné včely tam hledaly svoji potravu a Vratěnínští využívali přírodní léčivé síly lipových květů a medu v chladném podhůří vysočiny. Babička si všeho nesmírně vážila, a my podle ní také: pocení vyvolávající čaj, vonné přísady do koupelí a voňavé sáčky do skříní," píše ve svých pamětech Luisa Thiel. Některé lípy padly při vichřicích,  jiné musely ustoupit výstavbě. Nyní se alej znovu obnovuje.


-eis-

 
Znojemsko 09.10.2007


zpátky

index úvod