OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
NPP 
Paměť krajiny 

 
stromy
-
ovoce

ovoce
              
Pouze jeden strom zůstal neznámým

V rámci projektu záchrany starých sadů vyrazila do terénu za identifikací stromů Lenka Reiterová ze Správy Národního parku Podyjí, kterou doprovázel jeden z největších ovocnářských odborníků na Znojemsku Zdeněk Simek. „Dozrávají třešně, chtěli jsme určit aspoň některé odrůdy. Práce byla náročnější, než se zprvu zdálo, a tak se nám podařilo identifikovat odrůdy pouze v sadu za popickou kaplí," uvedla Reiterová. 

NPP - Reiterová
Nachází se zde sedm odrůd - nejčastější je Kaštánka, dále Rychlíce německá, Troprichterova, Napoleonova chrupka, Karešova,  Hedelfingenská a Winklerova černá chrupka. Tyto odrůdy provází další velké množství ptáčnic (planých třešní) v různém stupni zrání s rozdílnými velikostmi plodů. Pouze u jednoho stromu se nepodařilo rozpoznat, o jakou odrůdu se jedná. Není jasné, zda se jedná o roubovanou odrůdu, nebo o semenáč. Vesměs se v sadu jedná o stromy vysazené ve 40. a 50. letech, nejstarší stromy staré 70 až 80 let jsou již zplanělé.

Jiří Eisenbruk


 
Znojemsko 23.06.2009


zpátky

index úvod