OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
NPP 
Paměť krajiny 

 
stromy
-
ovoce

ovoce
              
V Podyjí zachraňují starodávné druhy ovoce

Znojemsko patřilo vždy k oblastem, kde se v zahradách, ale i mimo ně, pěstovalo hodně ovoce i zeleniny. Obojího postupem času ubylo a místo dříve starých jabloní či třešní rostou thuje nebo rodí vinohrady. A pokud přece jen někde ovocné stromy či keře rostou, obvykle jde o nově vyšlechtěné odrůdy, které vystřídaly ty staré, tradiční. Aby se na ně úplně nezapomnělo a uchovaly se pro budoucí generace, začali pracovníci NP Podyjí se zajímavým projektem. „Na Správě NP Podyjí již více než deset let klíčí záměr, jak alespoň některým starým sadům, kde rostou stromy desítky a někdy i více než sto let, navrátit jejich bývalou krásu," řekla pracovnice správy NP Podyjí Lenka Reiterová. Na jaře 2008 se obnova ovocných sadů v Podyjí začala měnit v realitu. „Znovu jsme si utřídili známé informace o tom, jaké druhy a odrůdy ovoce byly v NP Podyjí nalezeny a také, kde jsou lokality s významným výskytem starých ovocných dřevin. Prozatím jde samozřejmě v drtivé většině o dřeviny rostoucí ve volné krajině, protože zejména tam je mohou pracovníci správy NP nalézt," pokračovala pracovnice. Zatím určili asi dvacet druhů jablek, jako je třeba Panenské české nebo různé Renety, Parména zlatá zimní a mnoho dalších odrůd. I ty se budou roubovat. Navázali také spolupráci se Stanislavem Bočkem z MZLU a koncem podzimu s ním typické lokality ovocných dřevin navštívili. Při té příležitosti byla v zahradě díky ochotě majitelů Evy a Imricha Durcových nasbírána jablka odrůdy Moravská jadernička a z nich už byla vyluštěna semena k napěstování podnoží. Zásobní školka bude založena v sousedství lesní školky v prostorách bývalé roty v Podmolí. „Do projektu byl zahrnut i sad u hájenky za Lesnou, kde již byly vykáceny odumírající stromy a v příštím roce by měly být nahrazeny novou výsadbou, v ideálním případě starých odrůd. V roce 2009 dále plánujeme prosvětlení vybraných zarostlých sadů a prořez větví starých stromů v nich. Prvními kandidáty na záchranné práce jsou i třešňové sady kolem popické kaple P. Marie Bolestné, lesní jabloňový sad nad serpentinami u Vranova nad Dyjí, drobný sad u Jej kala (na Braitavě) a stromořadí starých jabloní u hraniční silničky východně od Hnanic. V následujících letech budou obnovovány další známé sady v NP Podyjí (např. u Faltýskova či Novohrádeckého mlýna, na Havranickém vřesovišti, Hradišťských terasách atd.)," vypočítala Reiterová. 
Další fází projektu bude komplexní mapování výskytu ovocných dřevin v NP Podyjí, jeho ochranném pásmu a posléze i přilehlé části Dolního Rakouska. „Pro tuto část projektu bychom velmi ocenili i spolupráci veřejnosti. Jakékoli informace o výskytu starých ovocných dřevin na Znojemsku jsou vítány. Zanedlouho bude možné tyto informace předávat i elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách NP Podyjí. Projekt na záchranu starých odrůd ovocných stromů není v NP Podyjí naštěstí ojedinělý. Obdobná záchrana se děje například i v Bílých Karpatech, ve Žďárských vrších i jinde.

 

Znojemský týden  16.02.2009


zpátky

index úvod