OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
NPP 
Paměť krajiny 

 
stromy
-
les

npp - les
              
Vysadili 100 000 stromků


Padesát tisíc sazenic dubu zimního, třicet; tisíc buku lesního a deset tisíc lípy malolisté, vysadili lesníci v Národním parku Podyjí.
V menších počtech také javor mléč, javor klen, dub letní, jilm vaz a asi tisícovku jedlí. „Hlavní podíl výsadeb z celkového počtu
100 000 stromků jsme soustředili do západní části parku, do lesů. kolem Vranova nad Dyjí, Lesné, Čížova, Horního Břečkova, a pak do jihovýchodní částí v okolí  Hnánic" informoval náměstek ředitele Správy národního parku Podyjí Petr Vančura. Dešťě vydatně zalily sazenice stromků, ohrožených nedávným suchem, které tak lépe zakořenily.


 

Znojemský týden  22.06.2009


zpátky

index úvod