OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
 
Paměť krajiny 

 
zeleň

 

Jak zelená jsou  česká okresní města???

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) provedla analýzu životního prostředí v Evropě. Vědci se pokusili určit, k čemu se využívá půda na celém kontinentu. 
Jeho satelitní snímky proto rozdělili na miliony dílků, reprezentujících ve skutečnosti čtverce o straně 10 metrů. Každému z nich potom počítačový program s využitím metody „strojového učení“ přiřadil některý z jednadvaceti způsobů využití: obytná zóna, průmysl, zemědělská půda, staveniště, přístav, silnice atd.

Český rozhlas porovnal podíl zelených ploch na celkové rozloze všech okresních měst. V mapách, které na základě takto zpracovaných dat sestavil Český rozhlas, najdete tmavě zelenou barvou vyznačené lesy, světlejší zelenou potom městskou
zeleň. Do ní patří nejen parky, ale například i zoologické zahrady nebo travou porostlá sportovní hřiště. Číselný údaj vyjadřuje procento, které takto označené plochy zabírají z rozlohy celého města.
 
Výsledky analýzy, aneb jak opravdu zelená jsou okresní města v České republice, kterých je 60 :1. Děčín 2. Jeseník
3. Vsetín


Jak je na tom Jihomoravský kraj?:


4.
5.
13.
14 Vyškov

A co Znojmo ???. Znojmo je v kraji na posledním místě a v České republice na 36. (slovy třicátémšestém) místě:


36. Znojmo


Takže  logo, kterým se chlubí vedení města:   znojmo - město zeleně , tak neúplně nesouhlasí. 

Město si to už asi také uvědomilo a raději přechází stále více na logo:     
  Znojmo - zdravé město , ale ani toto označení zcela nesouhlasí

neboť znojemské ovzduší patří
do skupiny: ZDRAVÍ OHROŽUJÍCÍ:

znojmo - smog   

Autor: Karel Jakl, červen 2015,
pramen: ČRo, 22.4.2015 a EKOPORADNAzpátky

index úvod