malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě

Nové Znojmo - obrázek P. Černošek
Foto Petr Černošek


Z a j í m a v é  f o t o g r a f i e  Z n o j m a


Okrašlovací spolek ve Znojmě již od svého obnovení v roce 1992 používá fotografie pro záměry dokumentační i důkazní. Ozřejmuje tak svoji činnost i dění ve městě a okolí. Nejprve jeho členové fotografovali sporadicky a dosti nesystematicky,kolem roku 2000 však tato činnost nabývá na intenzitě a prvních 10 let spolku už je prezentováno výběrem z naší fotodokumentace. Zakládáme tehdy také klasické fotoalbum s popiskami. S rozvojem elektronických fotoaparátů a internetu se teď převážná většina fotodokumentace přesouvá do naší fotogalerie na webových stránkách spolku a také k jednotlivým článkům. Přesto jsme cítili,že zde ještě něco chybí. Čtenáři našich článků jsou občas z blízké i vzdálené ciziny, proto jsme chtěli nabídnout nejen fotodokumentaci naší činnosti, ale i pěkné a zajímavé pohledy na naše město <klikněte zde>. Budeme v této rubrice postupně uveřejňovat fotografie nejen od našich členů, ale i z řad široké veřejnosti. Jedná se o nesoutěžní zveřejnění a jediným kriteriem je: město Znojmo. Tematika není přesně určena, bude však preferována zajímavost a originalita každého snímku.
Snímky v elektronické podobě, originál nejméně v rozlišení - 1200x850 pixlů při 72dpi a ve formátu: .bmp, .tif, .raw, nebo .jpg  je možno zasílat na emailovou adresu spolku a snímky v klasické podobě ve formátu 20x30 cm  na adresu sídla spolku:  Mikulášské náměstí č.3.,  669 02 Znojmo. K fotografii uveďte tyto údaje: autor, název fotografie, rok pořízení snímku, typ fotoaparátu a eventuální příhodu, která se k tomu váže.

Již teď se těšíme na fotografie města Znojma.


Členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě, květen  2011


                                                                 
zpátky úvod