malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

    
Klášter v Louce  je
národní kulturní památkou  
 

 
V únoru 2017 vláda vybrala a jmenovala 15 nových Národních kulturních památek. Dvě z nich jsou nově i v Jihomoravském kraji. Je to brněnské Krematorium od Arnošta Wiesnera a  --  konečně  --   i klášterní areál ve Znojmě-Louce.

První návrh na prohlášení kláštera premonstrátů v Louce vyšel už dubnu 1990 od Okresního národního výboru ve Znojmě – tedy těsně po sametové revoluci od PhDr. Drahomíry Šindelářové. Již za měsíc, v květnu, se tím začalo zabývat odd. památkové péče na Ministerstvu kultury v Praze.  

PhDr. Jan Kozdas, odborný pracovník památkového úřadu v Brně vypracoval ochranné pásmo louckého kláštera. Ale pak postupně vše usínalo. Celou věc se pokusil několikrát oživit i náš Okrašlovací spolek, podal urgenci i vlastní návrh.

Mezitím se však v areálu kláštera začalo budovat koupaliště a to na dlouhou dobu předchozí návrhy zhatilo.

Až v roce 2016 z iniciativy PhDr. Jana Kozdase byl návrh dotažen do konce a budovy kláštera, kostel sv. Václava, ale i bastiony a tzv. důstojnický pavilon se spojovacím traktem jsou teď Národní kulturní památkou. Trvalo to pouhých 27 let ….

Protože je dr. Kozdas dlouholetým členem našeho spolku, objednal na schůzi 22. února 2017 šampaňské, abychom to mohli oslavit.
Jen jsme zapomněli vyvěsit spolkovou vlajku ….

dr. Jan Kozdas - přípitek louka NKP
                                                                                                                                          PhDr. Jan Kozdas


Před 8 roky získalo město Znojmo za 1.- CZK areál louckého kláštera. Od února 2017 je prohlášen za Národní kulturní památku. Jak tato památka vypadá v březnu 2017 ukazují naše aktuální fotografie.L. Černošek, únor 2017
   


 
   

   

Autor: Znojemský lyýden,  4.10. 2021
Foto: MŠ.

                                                                 
zpátky úvod další