malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


P a m ě ť   m í s t a


Okrašlovací spolek by chtěl v této části svých internetových stránek čtenářům postupně přibližovat méně známé úseky z historie našeho města a kraje, buď  jako překlady původních (zvl. německých) prací  a článků nebo naše originální badatelské práce. Přivítáme samozřejmě i příspěvky od kohokoliv, kdo má rád naše město a region a chce oživit paměť tohoto místa. Uvítáme i jakékoliv kritické nebo upřesňující připomínky k uváděným textům, vzpomínky pamětníků, fotografie, dokumenty atd.


Akce, oslavy, setkání
Architektura
Doprava
Historie
Hudba


Literatura

odborná
poesie próza

Město
Organizace, spolky
Osobnosti

Památky


Průmysl

Umění

interpretační 

výtvarné

Vycházky
Výstavy
Významné projekty

Cornštejn
Hrušovany nad Jevišovkou
Moravský Krumlov
Uherčice
Znojmo

hotel
hrad Hradiště sv. Hippolyta
Horní náměstí kašny
Louka -  klášter Louka -  krytý bazén
oslavy 800 let královského města

2022
radniční věž

socha Přemysla Otakara I.
socha vojáka na Mariánském náměstí

                                          

Publikace související s "Pamětí místa"


                                                                 
zpátky úvod