malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


P a m ě ť   m í s t a


Okrašlovací spolek by chtěl v této části svých internetových stránek čtenářům postupně přibližovat méně známé úseky z historie našeho města a kraje, buď  jako překlady původních (zvl. německých) prací  a článků nebo naše originální badatelské práce. Přivítáme samozřejmě i příspěvky od kohokoliv, kdo má rád naše město a region a chce oživit paměť tohoto místa. Uvítáme i jakékoliv kritické nebo upřesňující připomínky k uváděným textům, vzpomínky pamětníků, fotografie, dokumenty atd.


Akce, oslavy, přednášky, setkání
Architektura
Doprava
Historie
Hudba
Literatura

odborná
poesie próza


Město
Organizace, spolky
Osobnosti

Památky

Průmysl
Umění

interpretační 

výtvarné

Vycházky
Výstavy
Významné projekty

Cornštejn
Hrušovany nad Jevišovkou
Moravský Krumlov
Uherčice
Znojmo

hotel
hrad
Hradiště sv. Hippolyta

Horní náměstí kašny
   Kollarova ulice
Louka -  klášter
Louka -  krytý bazén

oslavy 800 let královského města

2022
radniční věž


socha Přemysla Otakara I.
socha vojáka na Mariánském náměstí

                                          

Publikace související s "Pamětí místa"


                                                                 
zpátky úvod