malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Mašůvecké koupaliště oslaví osmdesát let trvání

                                     
Do roku 1941 v Hlubokých Mašůvkách koupaliště nebylo. Hlavním iniciátorem vybudování koupaliště byl pan Zdeněk Bauer, který již o rok dříve ve své soukromé kronice uvádí: „Na Pástvišti před Kovaříkovými v ohbí Plenkovického potoka je místo, které svou polohou přímo láká k tomu, aby zde bylo zřízeno koupaliště. Jest to dosti široké a hluboké údolí, které se směrem západním otevírá, takže slunce svítí sem v létě až do pozdních večerních hodin. Od východu a jihovýchodu svažují se k potoku zalesněné stráně lesa borového. Do Vlčího žlíbku, porostlého to zářezu vyvěrá čistý pramen, který stéká u Kovaříkových do potoka. Tento pramen nevysychá a doplňoval by čistou vodu v koupališti.‘‘     Na tom místě už léta se mládež v potůčku koupávala a stavěla si z bláta hráze, aby měla více vody. Nacházela zde ochlazení a v potůčku lovili raky.
   
Mašůvky - koupaliště
                             
Koupaliště u Hlubokých Maůšvek. | Foto: Petr Grégr                      
     
Návrh na vybudování nového koupaliště, pokud možno svépomocí, schválila obec 11. července 1940. Zdeněk  Bauer vyměřil a zakreslil plán koupaliště hned o týden později, 16. července téhož roku. První práce byly zahájeny 4. září 1940. Pro nízkou účast dobrovolníků byly práce ukončeny 21.9.1940 a odloženy na jaro 1941. Pro získání počátečního kapitálu si pan Bauer umínil přes zimu odehrát alespoň čtyři divadelní představení, což se mu přes veškeré obtíže podařilo. Výtěžek činil 3878,70 K. Pan Bauer si pečlivě zapisoval účastníky těchto představení, jakož i náklady na něj.     Další práce byly zahájeny 13. června 1941. Na svahu V akátí pod koupalištěm se lámal kámen pro vyzdívání hrází, kterého se spotřebovalo 71 fůr. Již za necelé dva měsíce 2. srpna 1941 započalo napouštění zhruba 10 cm za hodinu. 3. srpna 1941 předal slavnostně starosta Konrad Frey nové koupaliště veřejnosti. Bylo pěkné, teplé odpoledne a slavnost se velmi vydařila.  Do předání koupaliště bylo dělníkům celkem zaplaceno 7860,- K. Z toho 3878,70 K byl výtěžek z divadelních představení, dobrovolné dary a příspěvky činily 3219,- K, příspěvek obecního úřadu činil 1000,- K.    Do konce roku 1941 pokračovaly další práce v dozdívání  a navezení hlíny na ochranné hráze a vytvoření cest návozem kamene a vyzdění schodů u lesa. Byly vysazeny okrasné stromy a rostliny.    17. prosince 1941 provedl ing.  Kapinus z Jevišovic vyměření koupaliště (pravděpodobně kvůli zaměření a zakreslení do map). V zimě bylo koupaliště využito jako kluziště a hokejové hřiště. První hokejový zápas Hluboké Mašůvky – Olbramkostel, který skončil výsledkem 4:6, se zde konal 11. ledna 1942..
 
Mašůvky - pastviště Mašůvky - pastviště Mašůvky -stavba koupaliště
 
   Pastviště, budoucí koupaliště, u Hlubokých Maůšvek. | Foto: Petr Grégr         
 
Dne 30. ledna 1942 přibyla částka 7500,- K, kterou poukázal ve prospěch koupaliště okresní hejtman v Moravských Budějovicích Dr. Souček a 5.2.1942 částka 10000,- K, kterou poukázal ve prospěch koupaliště zdejší rodák Dr. Josef Frey, okresní hejtman v Přerově.   Také díky těmto darům mohly 3.března 1942 pokračovat práce na dalším zařízení a zvelebení koupaliště. Pan Zdeněk Bauer ve své kronice pečlivě a podrobně popisuje sled prací, spotřebu materiálu, odkud materiál pocházel i jeho cenu, výčet vysazených rostlin i jejich darovatele. Jmenovitě jsou zapsáni všichni, kteří se na výstavbě podíleli a jakým způsobem, a pokud byli za práci placeni, v jaké výši, vše s pečlivostí mu vlastní. Většina prací však proběhla svépomocí zcela nezištně a zdarma.
  
Mašůvky -koupaliště Mašůvky - koupaliště Mašůvky - koupaliště
 
Koupaliště slouží i po přestavbě v letech 1972-1974 dodnes. Snad se dočkáme i dalších úprav, které by naše koupaliště, vzhledem k vzrůstajícím nárokům na provoz, potřebovalo jako sůl. Vzhledem ke krásné poloze tohoto koupaliště a celkem bohaté návštěvnosti by si je rozhodně zasloužilo. Pro letošní, vzhledem ke koronavirové krizi nejistou sezonu, se s většími úpravami Mašůveckého koupaliště nepočítá, i když v okolí nadále zdárně pokračuje již dříve započatá revitalizace okolních údolních niv s budováním tůněk, vodních prvků a pěkné vycházkové trasy, které budou spolu s koupalištěm tvořit celek pro volnočasovou aktivitu i pro poznávání přírody v daných biotopech.
     
Mašůvky - koupaliště
 
Autor: Petr Grégr, Znojemský deník, 02.05.2021
foto: Petr Grégr (1-5, 8), Karel Jakl (7)


                                                                
zpátky úvod další