malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Milostný obraz Panny Marie Pomocnice Křesťanů

Dominikánský kostel
Panna Marie Pomocnice Křesťanů

                                                     

Asi nejznámější – a nejslavnější – v našem městě bude zázračný obraz Panny Marie Pomocnice Křesťanů, anonymní olejomalba kolem r. 1670. Je na bočním sloupu kaple sv. Liboria v dominikánském kostele Povýšení sv. Kříže ve Znojmě.  Je dosti věrnou kopií plastiky P. Marie Staroboleslavské a vznikl asi jako odezva na slavnostní průvod, který v r. 1660 nesl toto Paladium Země České z Vídně přes Znojmo do Prahy a pak do Staré Boleslavi. Je to na plátně malovaný obraz vel. 82 x 74 cm, který znojemský měšťan a řezník Ondřej Kachel věnoval v r. 1676 dominikánům jako památku na svého syna Ondřeje, který se u něj rád modlil, ale zemřel ještě v mladém věku. Od r. 1712, kdy se obraz objevil na dnešním místě se začaly u něj objevovat různé děkovné tabulky a stříbrné dárky z vděčnosti za vyslyšené prosby. 16.4.1722 přišla do kláštera biskupská komise s kanovníkem Mathiasem Hrabětem Thurnem, aby zázraky úředně přezkoumala. Do potvrzení úcty obrazu, tj. do konce roku 1722 bylo zapsáno 245 vyslyšení a zázraků.
23. 11. 1722 vydal olomoucký biskup, Kardinál Hannibal Hrabě Schrattenbach dekret, kterým byl obraz uznán za zázračný. Počet zázraků se stále zvyšoval a r. 1723 se konalo slavné procesí městem a celé město bylo zasvěceno pod ochranu P. Marie. Také se začalo přemýšlet o důstojném oltáři pro obraz. A tak v r. 1734 předložil Ing. Franz, rytíř Roettiers plán na uměleckou výzdobu kaple a v srpnu 1735 byla umělecká výzdoba hotová. Podíleli se na ní vídeňský kamenický mistr Mathias Steinbeck, Matěj Kovanda a sochař Josef Rössler. Pod oltářem je nápis „Auxilium christanorum“ – „Pomocnice křesťanů“. Další stříbrné ozdoby, pořízené paní Kateřinou Hermannovou v r. 1747 padly za obět josefinským konfiskacím po r. 1780.
Po napoleonských válkách došlo ke státnímu bankrotu, v r. 1811 bylo státem nařízeno odvedení kostelního stříbra. Tehdy bratři dominikáni natřeli stříbrný rám zázračného obrazu hnědou olejovou barvou a tím ho zachránili – Komise ho posoudila jako „bezcenný“.

Pro obraz byl vybrán svátek Narození P. Marie, slavený 8. září. První takový se slavil r. 1735. V čele slavnostního procesí šel brněnský probošt Hrabě Thurn. Obraz prošel městem a byl uložen na své místo.  V době tzv. josefinismu byl obraz na rozkaz vlády přenesen na hlavní oltář, procesí a pobožnosti k němu byly zakázány.
Po těchto reformách byl obraz na 100 let zapomenut, až r. 1880 byl opět slavnostně přenesen na svůj oltář. Tradiční pouti k obrazu byly obnoveny od 5. 6. 1933. Kostel má v brněnské diecézi statut poutního místa a za poutní dny jsou stanoveny pondělí po slavnosti seslání Ducha sv. a neděle po svátku Narození P. Marie.  Kostel je přes den běžně přístupný a téměř stále je někdo z věřících před obrazem, aby se modlil za přímluvu a pomoc k P. Marii Pomocnici Křesťanů.


L.Černošek, 2017

         

zpátky další