malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

        


Přepadení ČSSR pěti státy Varšavské smlouvy, 20. – 21. srpna 1968, 50 let

                    

V lednu 1968 byl donucen odstoupit z funkce 1. tajemníka KSČ Antonín Novotný a se souhlasem Moskvy byl a jeho místo zvolen dosud málo známý slovenský komunista Alexander Dubček. Ten se záhy projevil jako populistický, ale slabý vůdce a vládnoucí komunistické straně se vymkly otěže vlády z rukou. Začalo tzv. „pražské jaro“, lidé sami přebírali věci veřejné do svých rukou. Konečný pád Antonína Novotného nastal v březnu, kdy pozbyl i funkci prezidenta republiky. Tím se stal armádní generál Ludvík Svoboda.

Demokratický vývoj se vůbec nelíbil vedení KSSS v Moskvě a po několika výhrůžkách, v noci z 20. na 21. srpna, vpadla vojska SSSR, PLR, MLR, BLR a NDR na naše území. Tanky a vozidla byla označena bílým pruhem.

Do Znojma přijela kolona vojenských vozidel až odpoledne 21. 8. od Bratislavy a maďarských hranic. Byli to vojáci Maďarska, kteří to sem měli z hranic nejblíže. Okamžitě se na zdech objevily ironické i hanlivé nápisy, v češtině a v ruštině, byly strhávány a obraceny ukazatele směru, aby se zde okupanti nevyznali, skupina občanů dokonce chtěla strhnou sochu rudoarmějce. To se nepodařilo, i když lano táhl traktor. Hned od druhého dne už začali občané emigrovat, nejvíce do Rakouska.

Do září se ale emoce uklidňovaly a noviny „Znojemsko“ začaly psát dokonce o „normalizaci“ poměrů. Skutečná tuha normalizace začala o 2 roky později s příchodem husákovského vedení Komunistické strany.

Lubomír Černošek, srpen 2018

21. srpna 1968


Další obrázky najdete v naší fotogalerii

zpátky úvod