malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

  


Přepadení znojemských klášterů před 70 roky


V dubnu letošního roku to bude již 70 let od násilné likvidace mužských klášterů v tehdejším Československu, která postihla i kláštery na Znojemsku. Nechvalně známá Akce K, též označovaná jako „bartolomějská noc“, se odehrála ve dvou vlnách. První proběhla v noci na 14. dubna 1950, druhá pak o 14 dní později v noci na 28. dubna. Průběh první etapy měl charakter vojenské operace. Kláštery byly kolem půlnoci nečekaně obklíčeny příslušníky StB, SNB a Lidových milicí. Do první etapy byly zařazeny kláštery nejpočetnějších řádů. Mezi nimi i klášter redemptoristů v Tasovicích. S odůvodněním předchozí protistátní činnosti byl na žádost StB hned v první vlně přepaden také konvent dominikánů ve Znojmě. Znojemský klášter kapucínů byl zlikvidován při druhé etapě. Zatčení řeholníci byli převezeni do několika koncentračních táborů (pro tyto účely upravené kláštery), kde byly po různě dlouhou dobu protizákonně vězněni. (Jména internovaných jsme připomínali v ŽFZ č. 5/2019.) Celkem Akce K v českých zemích postihla 1240 řeholníků a 144 řeholních domů.

Písemné líčení přepadení klášterů se nám od znojemských řeholníků nedochovalo. Zpráva státních orgánů pouze konstatuje, že „zásah proběhl bez závad a nebyl stěžován“ a že „zpráva o zásahu mezi obyvatelstvem vyvolala podiv“. Jistě to byl podiv či spíše šok z toho, kam až je ochotna komunistická diktatura zajít.

Nejcennější části klášterních knihoven převzala Zemská univerzitní knihovna v Brně, většina uměleckých předmětů z vybavení klášterů skončila ve znojemském městském muzeu. Dominikánský klášter byl dán do užívání vojsku Pohraniční stráže, klášter v Tasovicích pak MNV k zajištění ubytování dělníků z Vertexu a z kapucínského kláštera se stala turistická ubytovna.Redemptoristé - Tasovice
Redemptoristé - Tasovice
Dominikáni - Znojmo
Dominikáni - Znojmo
Kapucíni - Znojmo
Kapucíni - Znojmo


Text: Ondřej Lazárek, Život farností Znojma, č.2, 2020
Fotografie:
Redemptoristé  (1), Karel Jakl (2,3)zpátky úvod