malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a
 
Problematické rozhodování kolem Pamětního spisu 
 
 
Ač se podle programu 6. schůze Zastupitelstva města Znojma (24. 4. 2023) mohlo zdát, že projednání naplánovaných čtyřiceti bodů proběhne hladce a rychle, nebylo tomu tak. Vlastnímu jednání zastupitelů předcházelo uvedení do funkce a složení slibu nové zastupitelky Mgr. Marcely Přibylové (Naše Znojmo), takto první náhradnice po rezignaci na zastupitelský mandát Mgr. Ing. Lucie Formanové, Ph.D., z téže strany.

Před schválením programu jednání požádal exstarosta a lídr volební strany Naše Znojmo ing. Jakub Malačka o zařazeni dalšího bodu – projednání tzv. bilanční zprávy, resp. textu Pamětního spisu určeného k uložení spolu s dalšími dokumenty do vrcholové báně znojemské radniční věže, coby sdělení naší generace příštím pokolením.

V závěru minulého volebního období, po zahájení rekonstrukce radniční věže, byly na přelomu září a října sneseny z věžní báně dokumenty a předměty uložené v nich v roce 1993. Byla mezi nimi i listina, kterou do jednoho z tubusů tajně vložil tehdejší ředitel Okresního archívu Mgr. Zdeněk Bína. Popisuje v ní problematický vznik tehdejší bilanční zprávy, kterou upravili radní města
k obrazu svému. V souvislosti s touto okolností Rojnost zpochybnila rozhodnutí radnice, tuším, že to bylo ještě za starosty Malačky, který určil za vypracovatele nové zprávy o stavu města za období od roku 1993 po dnešek, historika a současně koaličního politika PhDr. Jiřího Kacetla (MZH) z uskupení Pro Znojmo. Rojnost přes eruduci dr. Kacetla upozornila na jeho politickou angažovanost, která by mohla prolnout do textu zprávy pro příští generace. Nynější vedení města nevzalo ono novinářské varování v potaz a nechalo dr. Kacetla v práci pokračovat. V lednu letošního roku se radní obrátili  s žádostí na vypracování ještě druhé zprávy na Jihomoravské muzeum a jako vodítko mu poskytlo  patrně dílčí zprávu dr. Kacetla. Muzejní historik Petr Eckl v časové tísni postupoval nestandardně,  když použil některé pasáže Kacetlovy zprávy, aniž řádně citoval zdroj.
Proti takovému postupu vznesl námitky exstarosta Malačka, v tomto případě mluvčí opozice. Kromě zásadní výhrady zneužití zprávy svého koaličního partnera dr. Kacetla upozornil i na některé gramatické chyby a překlepy v textu a pak v muzejní zprávě kritizoval opomenutí četných pozitiv sledované doby, například přínos znojemských osobností z oblasti
kultury, sportu i akademické sféry.

Rada města, prostřednictvím místostarostky Bohumily Beranové (uskupení Znojmáci), obhajovala rozhodnutí města zpožděním dodání zprávy dr. Kacetlem s ohledem na blížící se termín dokončení oprav věže. Podle místostarostky Beranové byla práce dr. Kacetlovi zadána 5. října 2022 s termínem dokončení 30. listopadu téhož roku. Následně byl termín prodloužen do konce ledna
letošního roku. Teprve poté, když zpráva nebyla na radnici doručena, požádalo vedení města Jihomoravské muzeum o vyhotovení zprávy nové. Dr. Kacetl se hájil rozsahem (200 normostran) a podrobností své zprávy. Finální termín konzultoval se stavbaři, kteří ho ujistili, že na navrácení bání na věž je stále čas.
 
 dokument - paskvil
 
Zpráva vyhotovená muzejním historikem je mnohem stručnější, čítá 15 stran včetně pasáží opsaných z práce dr. Kacetla. Dr. Kacetl je oprávněně dotčen nakládáním s jeho prací. Výsledkem celé této kauzy je zřejmě paskvil, vzešlý z nedostatečné komunikace mezi zpracovateli zpráv a současným vedením města. Navíc radnice zcela podcenila závěrečné zredigování dokumentu a nevzala ani do úvahy předložit bilanční zprávu k posouzení veřejnosti. Opakuje se tak prakticky totéž, co se dělo kolem zprávy vložené do věžní báně v roce 1993. Opozice tak mohla opět bodovat na úkor problematického rozhodování radnice.

 
     
   
Znojemské dění komentuje Jiří Cmunda Roupec, e-Rojnost č. 293, 2. 5. 2023    
   
zpátky úvod