malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Za rakouské peníze: znojemští opraví školu u kláštera a vystaví kostru batolete


Znojemští dostali další finanční injekci na vyšperkování Staré školy u Louckého kláštera. Z Dolního Rakouska jim na rekonstrukci nálezů přibude na účtu více než milion korun, k doposud čerpaným padesáti milionům. Obnovu části bývalého premonstrátského sídla, které je kulturní památkou, chtějí Znojemští dokončit do konce roku. 

Louka - stará škola
Stará škola u Louckého kláštera ve Znojmě se mění na multifunkční společenské centrum.  Foto: Vizualizace: Město Znojmo

Smlouvu o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi Znojmem a Úřadem zemské vlády Dolního Rakouska schválili radní na pondělním zasedání. „Předmětem smlouvy je navýšení dotačních prostředků pro město, na uskutečnění projektu Centrum obnovy společného kulturního dědictví. Získané peníze využijeme na restaurování předmětů, například džbány a kostry, které se našli při rekonstrukci. Chceme je zachovat pro budoucí generace a vystavit ve Staré škole,“ uvedl místostarosta Znojma Karel Podzimek.
Na rekonstrukci Staré školy pracují řemeslníci a archeologové už zhruba půl druhého roku, stát bude více než sedmdesát milionů korun. Většinu pokryjí dotace. „Celková dotace na rekonstrukci činí přes padesát milionů korun, plus čerstvý milion,“ upřesnil Podzimek.
Jedna z nejstarších částí areálu bývalého premonstrátského sídla, které je kulturní památkou, se pod rukama dělníků mění na moderní multifunkční centrum. Nebudou chybět dílny, lapidárium nebo přednáškový sál.
„V současné době má budova novou střechu, okna a vnější a vnitřní omítky. Ve sklepních prostorech se dokončuje pokládka cihelné dlažby. V patře v prostoru recepce budoucího informačního centra pracují restaurátoři na sanování omítek kleneb, zdiva a kamenných článků. V průběhu zimy se bude pracovat na dokončení vnitřních rozvodů ústředního topení, vody a elektro, vzduchotechniky a podlahových nášlapných vrstev,“ přiblížila aktuální stav prací architektka Znojma Iveta Ludvíková.


GALERIE

Louka - stará škola
První návštěvníky přivítá v příštím roce.   Foto: Vizualizace: Město Znojmo

Venku pracují řemeslníci na osazování kamenných stupňů venkovního schodiště a na úpravě okolí školy. „Velmi zajímavé práce probíhají rovněž v prostoru ambitu, kde se chystá statické zabezpečení středověkých klenebních žeber a otevření dříve zazděného portálu do kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava,“ upozornila Ludvíková.

Našli i kostru batolete

Archeologové našli už dříve například kosterní pozůstatky z období středověku a novověku. „Zajímavostí je nález kostry malého batolete z 12. století. Dalším nečekaným objevem v prostoru rajského dvora jsou dva sklepy. Větší sklep je pokračováním jižního křídla původního kláštera, kde se původně nacházela kuchyň a refektář neboli společná jídelna. Jeho zaklenutí je nejspíše renesanční či barokní, stěny jsou ale románské, tedy ze samotných počátků kláštera v Louce,“ přiblížila Ludvíková.
Budoucí návštěvníci památky se mohou těšit na dílny s kurzy řemesel i velký víceúčelový sál pro sto padesát až dvě stě lidí, který bude sloužit pro kulturní, společenské a vzdělávací akce, výstavy i konference.
Než odejdou řemeslníci potrvá ještě zhruba rok. Plánované dokončení v červenci tohoto roku se posunulo kvůli zkoumání bohatých archeologických nálezů, a svou daň si vybrala i pandemie koronaviru. „Proto byl termín dokončení posunut na samý konec roku 2021. Na první akce, které se zde budou konat, se tedy můžeme těšit až v roce 2022,“ upřesnila Ludvíková.
Na nový společenský sál se těší i prezident Hudebního festivalu Znojmo Jiří Ludvík. „Rekonstrukce nastartuje kulturní a společenský život ve Znojmě,“ sdělil před časem Deníku Rovnost Ludvík.


AUTOR: DAGMAR SEDLÁČKOVÁ, ZNOJEMSKÝ logo - Deník, 14. 01.2021                                                                
zpátky úvod další