malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a


Obchodní akademie v nejstarší znojemské školní budově


Den otevřených dveří na GPOA 11. ledna 2023 byl vhodnou příležitostí také k upořádání dvou zvláštních prohlídek po školním areálu na ul. Přemyslovců 4. Obchodní akademie zde sídlí v nejstarší fungující školní budově ve Znojmě. Školní tradice zde sahá do roku 1827. Nejstarší stojící část budovy je však ještě starší, je datována do roku 1693!
 
Když se dnes učitelé a studenti obchodní akademie procházejí ve spěchu přestávek chodbami a schodištěm s křížovými klenbičkami, asi si z nich málo uvědomuje skutečnost, že ještě před dvě stě čtyřiceti lety to bylo před veřejností přísně uzavřené místo (klauzura), určené pouze pro odloučený život tří desítek řeholních sester sv. Kláry. Vezměme to ale hezky popořádku.
 
Školní areál se nachází na hranici mezi středověkým areálem města Znojma a předhradím znojemského markrabského či královského hradu. V roce 1271 zde král a markrabě Přemysl Otakar II. založil sdružený klášter minoritů a klarisek se společným kostelem Matky Boží, z něhož se dodnes dochovalo působivé torzo s otisky vysokých gotických kleneb. Obchodní akademie dnes využívá pozemků příslušejících k té části kláštera, kterou obývaly klarisky. Tento řád u nás získal nejvyšší podporu díky sv. Anežce České, tetě uvedeného krále Otakara. Z gotického kláštera klarisek se nicméně pohříchu nedochovalo nic. Na daném místě dnes stojí školní tělocvična (postavená roku 1928/1935), volejbalové hřiště a asfaltová plocha, využívaná k parkování vozidel zaměstnanců muzea a školy.
                   
obchodní akademie
   
Na konci 17. století, díky velkorysým darům šlechtických mecenášů a prozíravému vedení františkánského provinciála Bernarda Sanniga, byl klášter klarisek výrazně rozšířen směrem k městu. Roku 1693 zde byla dokončena velká barokní budova, kde 34 řeholních sester nalezlo na svoji dobu velmi komfortní ložnice (tzv. velký dormitář). Jedná se dnes o podsklepené dlouhé boční křídlo, kde je hlavní vstup do školy, dnes nově proražený v sousedství původního zdobného raně barokního portálu. Křídlo pokračuje až dozadu, tj. do zadního traktu ZŠ Václavské náměstí. Klarisky tuto zadní část užívaly jako noviciát, kde se zaučovaly nově příchozí sestry, a také jako průchod do tehdy nové barokní kaple pro noční modlitbu. Kaple stávala na místě dnešní tělocvičny ZŠ Václavské náměstí. Pamětníkem barokního rozšíření klarisek je i tzv. malý dormitář, spojovací křídlo s hlavním schodištěm školy a dnešními toaletami, vedoucí nyní k tělocvičně OA. Původně však vedlo k dnes již zbořenému refektáři (jídelně) a hlavně přes (rovněž zbořenou) gotickou část kláštera až ke zmíněnému velkému kostelu Matky Boží.
 
Klášter klarisek byl roku 1782 rozhodnutím císaře Josefa II. zrušen. Budovy osiřely a čtyři desítky let jen chátraly. Za napoleonských válek zde byl lazaret pro raněné vojáky naší i nepřátelské armády. Stát budovy několikrát nabízel ve veřejné dražbě, nepochodil však. Pouze barokní kaple na místě dnešní tělocvičny základní školy byla roku 1784 adaptována na první městské divadlo. Zadní část trakt někdejšího noviciátu zase našla využití jako c. k. hlavní škola, což byla jedna ze sedmi škol tohoto typu na Moravě. Po roce 1894 se tato část stala a dodnes je součástí tehdy nové budovy „Otakarky“, dívčí měšťanské a obecné (dnes základní) školy.                                
                 
klášter1799, dochovane zdivo
Klášter 1799, dochovane zdivo
                                 
                                                             
Nakonec našel využití i zchátralý areál kláštera klarisek. Barokní část byla adaptována roku 1827 pro staré znojemské c. k. gymnasium, založené roku 1624 pod kuratelou jezuitů u nedalekého kostela sv. Michala. Konec konců na tuto (dnes již čtyři sta let starou) tradici upomíná latinská mramorová deska na schodišti mezi přízemím a prvním patrem školy. Stavební adaptace kláštera na gymnasium proběhla v letech 1826/1827 a obnášela rozsáhlé demolice budov gotického kláštera a také hospodářských budov kláštera v ploše dnešní ulice Přemyslovců, kde se dnes nachází brána školy. Probouráním ložnic jeptišek ve velkém dormitáři vznikly dnešní „dlouhé“ kabinety vyučujících OA, které dodnes svými krásnými klenbami pamatují na učebny někdejšího proslulého gymnasia. Dnešní aula školy, prosvětlená okny ze dvou stran a s vysokým fabionovým stropem, vznikla původně jako kreslírna. 
 
Jak rostlo město Znojmo, rostly i požadavky na kapacitu gymnasia. Roku 1869 bylo proto přistavěno neorenesanční křídlo školy směrem do ulice Přemyslovců, s vzdušnými a prosvětlenými třídami. Pod touto přístavbou je podepsán znojemský stavitel Franz Burger. Nové křídlo zcela respektovalo uliční čáru nové ulice (dnes Přemyslovců), která tehdy nesla příznačné jméno Schulgasse / Školní ulice a končila Františkánským náměstím u brány hradu (pivovaru).
                               

poslední úpravy 20. století
Poslední úpravy
         
Poslední velká přístavba, tentokrát v duchu funkcionalismu, následovala mezi roky 1928 a 1935 a je pod ní podepsán známý brněnský architekt Jan Víšek. Uliční křídlo z roku 1869 bylo prodlouženo směrem k dnešnímu muzeu, aby zde mohly vzniknout další prostorné třídy, kabinety a laboratoře fyziky a chemie, neboť dosud klasické, humanitní gymnasium mezi válkami muselo přibrat přírodovědné obory po úředně zrušené znojemské reálce. Ve dvoře, na sutinách gotického kláštera klarisek, vyrostla tehdy také tělocvična se střešní terasou. Tato terasa je již minulostí, před čtvrtstoletím zde vzniklo valbové podkroví s velkou učebnou výpočetní techniky.
 
Jak vidno, přináší poznání polozapomenuté historie školního areálu obchodní akademie poutavý příběh s mnoha jedinečnostmi a pamětihodnostmi.techniky.
 
   
Autor: Ph
Dr.Jiří Kacetl, leden 2023
Foto: GPOA Znojmo


                                                                 
zpátky úvod