malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

  

Na uzavřené hranice jsme mimořádně hákliví !

Srovnávat současné uzavření hranice kvůli zamezení přeshraničního šíření viru způsobujícímu onemocnění Covid-19 s totalitní železnou oponou je sice nadnesené, ale je fakt, že našinci jsou po letech života v zadrátované republice na omezování svobodného pohybu dost citliví. Navíc se dotýká těch, kteří si našli v cizině práci a zvykli si volně se přes hranici pohybovat, v případě sousedních států denně či několikrát za den. Během uplynulých třiceti let byla vytvořena i mnohá bilingvní rodinná pouta. Uzavřením hranic byly existenčně zasaženy celé obory podnikání, zejména doprava a turistický ruch.

Takřka s napětím bylo sledováno úsilí ministerstva zahraničí, nehledě na vynaložené finanční prostředky, při repatriaci našich spoluobčanů uvízlých v cizině. Až na výjimky byl většině návrat zajištěn. Ministr Tomáš Petříček se angažuje v jednání se svými protějšky v otevření hranic se sousedními státy a destinacemi, kam za rekreací směřují statisíce našich občanů. Stále na větší intenzitě nabývají hlasy i zdola, od dopravních firem, majitelů cestovních kanceláří, podnikatelů ve službách turistů i občanů, žádající urychlení procesu otevření hranic. Opírají se o statistická zjištění informující o poklesu nakažených osob, a to nejen v tuzemsku, ale i za hranicemi.

To se týká i Znojemska. Už takřka před měsícem se v této věci obrátili zastupitelé uskupení Pro Znojmo otevřeným dopisem na ministra vnitra Jana Hamáčka. Svůj požadavek ještě o Prvním máji podpořili symbolickým setkáním s dolnorakouskými sousedy na hraničním mostě přes Dyji u Hardeggu.

Ministr vnitra na znojemskou výzvu nijak nereagoval. Zřejmě je toho mínění, že veřejnost je o postupném rozvolňování karanténních opatření informována dostatečně. Snad by to tak i mohlo být bráno, kdyby z úst každého politika nevycházely trochu jiné informace. Občan je z toho nezřídka jelen.    

Znojemský starosta Jan Grois v závěru minulého měsíce na svém facebookovém profilu napsal, že se také několikrát telefonicky spojil ohledně otevření hranice do Rakouska
s ministrem zahraničí Petříčkem. Co se od něj dozvěděl, to neuvedl.

Minulou sobotu se v režii uskupení Pro Znojmo uskutečnilo na přechodu u Hnanic druhé setkání zástupců znojemské radnice se sousedy z Retzu. Akce byla součástí celostátního
happeningu za otevření hranic.

*

Jiří Cmunda Roupec, e-Rojnost č. 139,  19. 5. 2020zpátky úvod