malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

  

Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě

Anton Vrbka: Gedenkbuch der Stadt Znaim, l927, kapitola: Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě.

Okrašlovací a zalesňovací spolek ve Znojmě byl založen roku 1878 a zasloužil se o zalesnění holých skal v bližším i vzdálenějším okolí města, vybudovat cesty a odpočinková místa. Svou pozornost vždy zaměřoval také na ochranu přírody a ptactva, stejně jako se snažil prospívat včelařům a chovatelům bource morušového. Zřídil překrásná vyhlídková místa, a tím za padesát let své existence výrazně přispěl ke zkrášlení města i jeho okolí. Ale také pro rozvoj turistiky toho vykonal nemálo. Zřídil ukazatele cest a staral se o značkování cest a ještě roku 1922 přispěl k obnovení rozhledny na  Králově stolci.

Ve  městě i v okolí založil sady, například zahradu tehdejšího měšťanského spolku a dále vysadil stromy kolem mikulášského a michalského kostela, na Kopalově náměstí, na Neustiftu, u bývalého rybníčku Rosschwemme, na Drážní ulici, na Napajedlech, na starém dobytčím trhu, podél  cesty do Lesek a k Steidlově továrně a další až do Dobšic, na Vídeňské ulici, na Burgbergu, na Soudním vrchu, v Gránicích, na Velké a  Malé Kraví hoře (Městský lesík), na vojenské střelnici v Podyjí, v Mločím údolí a u Suchohrdel.Zřídil spojovací cestu mezi Burgbergem a Karolininými sady – Muckweg a nádherné cesty v Gránicích a v Mločím údolí. Když roku 1887 zničil lesní požár porost na levobřežním svahu Gránického údolí, spolek jej opět zalesnil, upravil zde cesty a pěšiny, položil mosty a lávky a proměnil tak celé údolí v místo vhodné k procházkám i k odpočinku. To bylo  možné zejména po roce 1889, kdy byla odtud přeložena vojenská střelnice na Sextenberg (Načeratický kopec) a spolek vykoupil od drobných vlastníků pozemky na dně údolí. Pan Kerneker daroval spolku své louky, které ležely v tomto  prostoru.

Pět cest v Gránicích bylo pojmenováno po zasloužilých mužích Okrašlovacího spolku. Byli to Anton Brosch, Leopold Ritter von Haberler, Ferdinand Kerneker, Franz Lerch a Adolf Oborny. O nejnovější cestu se zasloužil 24. pěší (střelecký pluk), a proto nese jeho jméno. Útulna v Gránicích je pojmenována po Gottfriedu Tkanym. Rovněž v Městském lesíku stojí prostorná útulna. Je pojmenována po svém staviteli Schweighoferovi. Dřívější Císařský kámen v Městském  lesíku byl věnován zasloužilému členu Romualdu Hochbergerovi. V horní části Gránic byl zřízen Piwetzův pramen. Od roku 1921 se na činnosti spolku podílejí i Češi.

 (přeložil Jiří Svoboda,1992).

 

Tak popisuje kustod znojemského muzea Anton Vrbka aktivity Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě od jeho vzniku až do 20.let dvacátého století. Je zřejmé,že Gránický lesopark vznikl úžasným úsilím mnoha známých i neznámých lidí, kteří, zejména ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století dotvořili příměstskou krajinu k romantickým vycházkám a výletům. Dnešní stav Gránic, který nám přijde tak samozřejmý, se tvořil více než 100 let a současný Okrašlovací spolek si vytkl za cíl tento odkaz dále zachovat a rozvíjet.
                                                                 
zpátky úvod