malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

       


16. prosince 1918 – připojení Znojemska k Československé republice 

             

16. prosince 1918 – osvobození a zpětné připojení Znojemska k Československé republice – 100 let
V Praze se již 28. října 1918 začal slavit vznik samostatné Československé republiky. Ale v pohraničních krajích s převažující většinou německého obyvatelstva tomu bylo jinak. Na jižní Moravě, v okresech Slavonice, Jemnice, Znojma a Mikulov byli Němci rozhořčeni, že nedošlo ke slíbenému plebiscitu, proto dne 3. listopadu 1918 ve znojemském „Německém domě“ vyhlásil zemský a říšský poslanec Oskar Teufel spolu s dalšími poslanci sousedních okresů a obcí tzv. „Německou jižní Moravu“ s požadavkem jejího připojení k Rakousku. Nová republika by tak ztratila 1840 km2 a 175 000 obyvatel.

Od 10. prosince 1918 začalo české vojsko obkličovat Znojmo, boje se strhly zvláště u Vítonic. České útvary z Jihlavy, Brna a Čáslavi obklíčení dokončily z 15. na 16. prosince, časně ráno přijel na znojemské nádraží i obrněný vlak, před nímž uprchl Oskar Teufel do rakouského Retzu. Jeho „vláda“ tak ve Znojmě trvala 42 dní. S ním narychlo odjeli němečtí úředníci, osoby spjaté s vyhlášením „Deutsch Süd-Mähren“ a zbytka rakouského vojska (byli to hlavně námořníci). Čeští vojáci obsadili kasárna a další důležité budovy. Bezpečnostní služba ve městě byla svěřena nadporučíku Marešovi. Znojmo ale padlo bez jediného výstřelu. Správu města převzala správní komise v čele s dr. Vilémem Velebou. Pak až do voleb v r. 1920 spravoval městský magistrát vládní komisař Karel Michalica. První volby 11. dubna 1920 vyhrál JUDr. Josef Mareš za Českou sociálně demokratickou stranu dělnickou se ziskem 3062 hlasů.


Znojmo - 16.12.1918
Horní náměstí

 

Lubomír Černošek, září 2018.

zpátky úvod