malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě+řř


P a m ě ť   m í s t a

                            os staré Znojmo

     

 Oprava krypty kostela sv. Kříže

 
 
Při společném zasedání pastoračních rad farností sv. Kříže a sv. Mikuláše 2. října byla prezentována opravená krypta kostela sv. Kříže, jejíž obnova pod vedením stavebního technika Pavla Vlka byla právě dokončena. Ve skutečnosti se jedná o dvě původně stavebně oddělené krypty vybudované kolem poloviny 17. století při raně barokní přestavbě kostela – kryptu řeholníků nacházející se pod presbytářem a kryptu dobrodinců nacházející se pod zákristií. Současné prostory zaklenuté cihlovou valenou klenbou vznikly zřejmě na místě starší gotické krypty. Každá krypta měla svůj vlastní vstup z kostela, který byl v podlaze překrytý kamennou deskou, dnes schovanou pod keramickou dlažbou z počátku 20. století. V pozdější době byl do krypty dobrodinců zřízen nový vstup z vnější strany kostela a obě krypty byly propojeny vybouraným otvorem.

Záhadnou součástí krypty řeholníků je ve skále vytesaná velká čtyřboká asi 10 m hluboká studna napájená podzemní vodou, která zde byla vybudována bezpochyby ještě před založením kostela. Její původ a význam zůstává zahalen tajemstvím.  

Při rekonstrukci byla z kamene nově vystavěna zvětralá horní část studny, v kryptě byla položena nová dlažba, provedena elektroinstalace a kolem studny bylo namontováno zábradlí, tak aby bylo možné kryptu příležitostně navštívit.

Krypta byla roce 1960 poničena vandaly a následně se nacházela v neutěšeném stavu. Ostatky řeholníků byly v roce 2018 nově uloženy v místě původního schodiště do krypty dobrodinců. Mezi pohřbenými řeholníky jsou i bratr Klaudius (Jiří Antonín Heinz) a bratr Alvarez Voříšek, kteří se zásadním způsobem zasloužili o barokní výzdobu kostela.

 V prvních staletích po založení dominikánského kláštera byli mniši pohřbíváni v křížové chodbě, jak bylo v té době zvykem. Po josefínských reformách zahrnujících zákaz pohřbů ve městech, byli řeholníci pochováváni na novém hřbitově u kostela sv. Alžběty. Po jeho zrušení nechali dominikáni v roce 1908 vybudovat současnou hrobku na městském hřbitově, kam byly přeneseny i exhumované ostatky od kostela sv. Alžběty.  

 


Autor: Ondřej Lazárek, Život farnosti Znojmo, 2023 č. 4


zpátky úvod další