logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Projekt

„Obnova Promenádních koncertů ve znojemském Horním parku“

Promenádní koncert 2013
Promenádní koncert  2013

Po vzniku znojemských městských alejí (1804) a Kopalova (dnes Komenského) náměstí (1853) postupně vznikla i tradice korzování, tedy setkávání se na veřejnosti, předvádění nové módy a uvádění dívek a mladíků do dospělé společnosti. Tradice zesílila zvlášť, když byl roku 1864 na rohu Horní aleje a náměstí postaven dům se stylovou kavárnou, později známou jako „Corso“. Kavárna se časem stala nejmódnějším společenským podnikem ve Znojmě, kde bylo třeba se ukázat, nejlépe večer, kde vstup pro pány byl pouze v obleku a pro dámy v odpovídající toaletě.
V chladnější části roku „Od Všech svatých až do Velikonoc“ (Bruno Brehm), se korzovalo ve městě, chodilo se po Kovářské ulici, po Horním náměstí až na roh Obrokové. „Po Velikonocích se korzo samo od sebe odstěhovalo do Horní aleje“ (Bruno Brehm).
Při korzování v Horní aleji hrávala, v neděli dopoledne za hezkého počasí, v původně dřevěném stylovém altánu vojenská dechová hudba. Tak byla založená tradice promenádních koncertů, znojemského nedělního matiné. Nejprve zde koncertovala dechovka c.k. 99. pěšího pluku z kasáren v Louce. V ní hrával v letech 1911 až 1918 Jaroslav Mink, kontrabasista, který později vynikl i jako dirigent a hudební skladatel. V meziválečném období vyhrávala v  tehdejších Husových sadech vojenská hudba československého 24.pluku ze Štefanikových (později Žižkových) kasáren. Tradice korzování se udržela ještě do počátku padesátých letech po 2. světové válce, ale postupně ustala. Kavárna Corso se zase stala oblíbeným místem setkávání tehdejší znojemské „zlaté mládeže“.
Po sametové revoluci v roce 1989 se zdálo, že úpadek společenského života se zastaví. Opak byl pravdou: v éře „divokého kapitalismu“ byla kavárna Corso na čas proměněna  v prodejnu nábytku (!), z cukrárny na protějším rohu vznikla prodejna oděvů různé kvality a hudební altán v Horním parku, „vyspravený“ roku 1970 a zle posprejovaný, už žádnou hudbu nehostil.
Přitom na korzování v parku vždy s dojetím vzpomínaly generace Znojmáků od poloviny 19. století (B. Brehm, A. Foyt) a ve 20. století (Margarete Haberzettelová, Karel Jakl aj.). A nyní stále není zažehnána hrozba velkého kácení stromů v rámci tzv. revitalizace Horního parku.
Proto znojemský Okrašlovací spolek, inspirovaný stopadesátiletou tradicí korzování, uspořádal první zářijovou neděli roku 2012 zkusmý „nultý“ ročník. Sluncem ozářené barevné listí kaštanů bylo krásnou kulisou této události. Duší tohoto podniku se stal Karel Fiala s manželkou Lenkou.
Objednali tehdy dívčí kvarteto z Brna, a tak se opět, po šedesáti letech, uskutečnil promenádní koncert s korzováním v historických kostýmech v tomto parku.


Divčí kvarteto
Divčí kvarteto

Podávalo se víno, bylo vytištěno zvláštní vydání "Znojemského nedělníku", na pořádek dohlížel obecní policajt (Jan Blažíček), neboť poklidnou atmosféru se snažila narušit sufražetka (Kristýna Šilerová) i básník – revolucionář (Jiří Svoboda).

Kolportér Znojemského nedělníku
Kolportér Znojemského nedělníku
obecní plicajt
Obecní policajt
Básník - revolucinář
Basník - revolucionářSufražetka
Sufražetka


Všichni se pak svorně sešli u vína v zahradní restauraci Corso.
Protože se vše skvěle vydařilo, rozhodli jsme se akci zopakovat. A tak opět první neděli v září 2013 hrála v parku hudba, nyní už k oficiálnímu 1. ročníku promenádního koncertu. Kostýmovaní účastníci měli být ve stylu charlestonu třicátých let, ale parkem se procházelo i několik Sokolů v krojích. Atmosféru tentokrát narušil „zloděj“, kterého ale místní strážník (opět Honza Blažíček) zakrátko dostihl. Šlo samozřejmě o domluvené představení, kterému přihlíželo i další množství diváků, oblečených v současné módě 21. století. Jiří Svoboda přednesl básně svého oblíbeného Josefa Bergmanna a dobrá nálada vydržela až do konce. Další ročníky se nesly v tomtéž duchu a probíhaly ve stejném termínu. Hudby na podiu se střídaly, ale hrály se hlavně skladby Strausse, Lehára, Ježka a dalších oblíbených skladatelů.
 Šestý ročník v roce 2018 jsme se rozhodli pojmout velkolepěji. Koncertovat přijela pětadvacetičlenná Městská kapela z Holabrunu, která si ve Znojmě už svými novoročními koncerty v divadle vydobyla skvělé renomé. Protože jsme připomenuli výročí sto let od konce první světové války, rozpadu monarchie a vzniku republiky, bylo podium vyzdobeno v patřičném duchu – vlajkami starého Rakouska – Uherska i nové Československé republiky.  Od počátku bylo sponzorem koncertů město Znojmo, které pomohlo i s odstraněním nehezkého posprejování hudebního altánu. Počasí nás ještě nikdy nezklamalo, a tak se na další ročníky zase všichni těší.       
                
7. ročník bude  1. září  2019, opět v Horním parku a učinkovat bude Městská kapela z Retzu. Všichni jste srdečně zváni.

Lubomír Černošek, září 2018, srpen 2019
Foto: Karerl Jaklzpátky úvod