malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

O    "p a m ě t i    m í s t a"    p í š í    v    n o v i n á c h

Vranov na Dyjí

Kaple - studánka kněžny Heleny  na stránkách novin

VRANOV NAD DYJÍ (chaf). Dnes ve 13.30 hod. proběhne ve Vranově nad Dyjí slavnostní setkání u příležitosti dokončení rekonstrukce Kapličky kněžny Heleny, které pořádá organizace Českého svazu ochránců přírody Veverka z Veverské Bitýšky ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí. Tato základní organizace podala v minulém roce žádost na nadaci VIA o finanční podporu projektu „Obnova Kaple kněžny Heleny", která se nachází v blízkosti zámku ve Vranově nad Dyjí. Nadace podpořila tento projekt jako hlavní donátor. Do opravy objektu se zapojil i soukromý podnikatel Karel Mucha z Vranova nad Dyjí tím, že zajistil na vlastní náklady opravu střechy. Veverka, organizace ČSOP pak na realizaci projektu přispěla částkou, ze které bylo např. uhrazeno zhotovení nové mříže do objektu.
Cílem projektu podle Zdeňka Tauše z organizace ČSOP Veverka bylo, mimo jiné, vzbudit zájem o tyto drobné památky u starostů a  obyvatel zdejších obcí: „Realizace projektu by měla podtrhnout význam péče o tyto drobné objekty, které nedílně patří k naší kulturní krajině stejně jako kostely, vesnice, stromy a řeky. Věříme, že naše snaha v konečném důsledku přispěje k celkovému zlepšení kulturního charakteru regionu. Objekt, který jsme opravili, se stane součástí tzv. Zelených stezek - programu Greenways Praha - Vídeň."
Rekonstrukce Kaple kněžny Heleny je podle Zdeňka Tauše pokračováním dlouhodobého projektu „Obnova drobné sakrální architektury v pohraničí", který byl v roce 1999 započat prací na dvou poklonách v obci Havraníky: „Postupně hodláme opravit další objekty v tomto regionu. Vzhledem k tomu, že
v jihomoravském pohraničí se nachází velké množství těchto drobných památek ve velmi zanedbaném stavu, uvítali bychom finanční i jinou podporu na jejich postupnou obnovu i ze strany soukromého sektoru. Bližší informace o našem záměru lze získat na našich internetových stránkách: www.veverskabityska.cz/csop."
Realizace obnovy tohoto drobného objektu navazuje na aktivity dalších institucí a sdružení, které v místě obnovují systém stezek pro turisty a zajišťují rekonstrukci drobných historických staveb. Jsou jimi především Správa Národního parku Podyjí, Lesy České republiky, Státní památkový ústav v Brně, či Klub vojenské historie Havlíčkův Brod.

Znojemský týden 25.11.2002


Minulé pondělí byla při slavnostním setkání posvěcená páterem Oldřichem Míšou zrekonstruovaná studánka kněžny Heleny, která byla ve více než žalostném stavu. Nachází se několik set metrů od vchodu do vranovského zámku po pravé straně silnice na Podmýče. Donedávna byla skryta v zeleni, a navíc je zajímavé, že nebyla zanesena ani v katastrálních mapách. Geodeticky byla zaměřena až v loňském roce. Zásadní podíl na její obnově má základní organizace Veverka Českého svazu ochránců přírody z Veverské Bitýšky. Na opravě se podílel i místní podnikatel ing. Karel Mucha, který zajistil střechu. Kaple kněžny Heleny je vlastně studánka, která byla napájena zámeckým vodovodem. Na tuto skutečnost upozornil starousedlík z Onšova Karel Brosenbauer. Na podlaze stavby se nacházela přibližně čtvercová nádrž, která byla později zasypána a zazděna. Jedná se o prostou pozdně klasicistní stavbu, která byla později upravována. Jednou z variant vzniku kaple je iniciativa vranovských občanských romantiků sdružených v Okrašlovacím spolku. Ti mohli nechat na památku kultivované kněžny vybudovat tuto malou stavbu, když se inspirovali nedalekou Feliciinou studánkou, kterou nechal v roce 1806 vybudovat choť kněžny Heleny Stanislav hrabě Mniszek na památku své matky.studánka kněžny Heleny po opravě
nově opravená kaplička

-eis.-
Znojemsko 3.11.2002


                                                                 
zpátky úvod