malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě


o s l a v y   a   v ý r o č í  

Sochař Hugo Lederer a jeho odkaz

V úterý 6. září 2011 v 16 hodin byla odhalena pamětní deska sochaři Hugo Ledererovi  (16.11.1871 – 1.8.1940) v ulici „V Jirchářích“ ve Znojmě, kde stával jeho rodný dům. Letos uplynulo již 140 let od jeho narození,  proto Okrašlovací spolek ve Znojmě připravil a zorganizoval tuto akci, ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Znojmě.

Na přednášce v knihovně v 17 hodin seznámil přítomné s životem a dílem Hugo Lederera Mgr. Libor Šturc, který se jeho odkazem dlouhodobě zabývá. Podařilo se také navázat písemný kontakt s jeho příbuzným  (Geroldem Preißem), který je  nám nakloněn, proto doufáme, že získáme některé dokumenty i z rodinného archivu s dalšími poznatky o jeho životě.

Okrašlovací spolek také navrhl pro sochaře udělení čestného občanství města Znojma, ale vzhledem k jeho členství v NSDAP  od května 1933 (i když pasivnímu) to zatím neprošlo. V té době bylo mu 62 let, byl již několik let těžce nemocný a téměř nepracoval.  V létech 1934 - 1937 vytvořil  už jen 16 děl, z toho 6 návrhů.  Pak už, až do svého úmrtí, nepracoval.

Věříme, že i za pomoci dalších nových informací od jeho rodiny se podaří jeho osobu i život dát do správných dobových souvislostí.

Je také téměř jisté, že se během 1-2 let podaří vydat publikaci o jeho životě a díle, a to v českém i německém jazyce. Během srpna tohoto roku byla – po dlouhých letech – v Jihomoravském muzeu na znojemském hradě vytvořena expozice Ledererových plastik z jeho odkazu, dosud ležících v depozitáři.

Tak se postupně dostane do širšího povědomí nejen u nás, ale i v německy mluvících zemích dílo jednoho z nejvýznamnějších evropských sochařů první poloviny dvacátého století.

 

dr.L.Černošek, září 2011.Další informace na našem webu:  Osobnost Znojemska  – Hugo Lederer


zpátky úvod