2. dodatek k výroční zprávě o činnosti spolku v roce 2009

Poznámky a připomínky k novému územnímu plánu města Znojma.1.Zřízení průmyslové zóny Krystal-park Přímětice považujeme z důvodu umístění mezi dvěma obytnými sídly (Přímětice a sídliště Pražská) za velmi nevhodné.

2. Preferujeme primárně využít plochy uvnitř intravilánu pro bytovou zástavbu. Území tzv.“Malé Louky“, parcely Ministerstva vnitra na Pražské ulici a území „Křivánky“, včetně námi navrhované lokalizace v jihozápadní části města realizovat zástavbou teprve při velkém demografickém tlaku.

3. Silně podporujeme využití příměstských obcí pro agroturistiku a specifickou zemědělskou malovýrobu včetně architektonických specifik. Pro tyto komplexní záměry navrhujeme využít tým, který bude jasně specifikovat možnosti rozvoje těchto lokalit v moderním urbanistickém pojetí.

4. Podporujeme rozvoj turizmu i jako hlavního ekonomického východiska pro město. Je nutné definovat o jaké turisty stojíme a tedy v pojetí marketingovém definovat cíle a vytvořit projekty.

5. V rámci zeleného kruhu kolem města navrhujeme vybudovat arboretum z endemických rostlin jižní Moravy. Existuje několik vhodných lokalit: Hradiště, údolí Gránického potoka,
u mlýnského náhonu atd.

6. Zřízení autokempu v dosahu městské hromadné dopravy.

Vypracoval:  ing. Karel Fiala na základě diskuze a připomínek členů spolku v listopadu 2009.

zpátky další