logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Zpráva o průběhu výroční valné hromady Okrašlovacího spolku ve Znojmě, konané
dne 11.ledna 2012
v restauraci „U Karla“


Výroční  valná hromada byla řádně svolaná vedením spolku.  Zahájena byla po 19.hodině v restauraci „U Karla“, ve středu  11.ledna.2012. Přítomno bylo 23 členů, což je nadpoloviční většina,  takže jsme byli  usnášeníschopni. Hned v úvodu byla přijata 1 nová členka. Po vybrání nedoplatků  členských příspěvků bylo zjištěno, že 8 členů nemá zaplaceno 1 a více let zpětně, proto jim bylo tímto dnem ukončeno členství. Současně máme 29 členů. Členské příspěvky byly ponechány na stejné výši (100,-Kč důchodci a 200,-Kč ostatní na 1 rok).
Předseda Otto Bouda přečetl výroční zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok 2011, ta byla po doplnění jednomyslně schválena (její znění je uvedeno na jiném místě). Dále byla přečtena zpráva o hospodaření spolku za rok 2011, hospodaříme s přebytkem – rovněž schválena jednomyslně.
Ve funkcích bylo potvrzeno i staronové vedení spolku: Otto Bouda – předseda, Mgr. Jana Špinarová – místopředsedkyně,  ing. Karel Fiala – místopředseda. K jejich práci nebyly výhrady.
Přestávka byla vyplněna objednaným „povolebním“ gulášem a placením členských příspěvků na rok 2012.
Potom se ve stručnosti probral plán práce na letošní rok – je reálný a splnitelný.
O našich webových stánkách referovali dr. Černošek  a K. Jakl, kteří se o ně starají.
Ing. Fiala také všem přítomným rozdal časopis „Okno – Fenster“,  kam také občasně přispívají i naší členové.
Bylo připomenuto, že letos oslaví náš spolek již 20 let svého obnoveného trvání, podrobnosti se připraví během dalších schůzí.
Bylo také odhlasováno, že v zimní období se budeme scházet již v 18:30, ve středu 1x za čtrnáct dní.
Valná hromada byla zakončena ve 22:30 hodin.


***

Další řádná schůze spolku bude, jako obvykle, za 14 dní, ve středu 25.1. v 18:30 hodin.

fotografie z valné hromady 

MUDr. L. Černošek, leden 2012


zpátky úvod