logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Výroční valná hromada

Okrašlovacího spolku ve Znojmě


 se konala druhý lednový týden, ve středu 13. ledna 2016. Členové se sešli v „kmenové“ restauraci „U Karla“ na Mikulášském náměstí č. 6. Vše probíhalo podle programu (viz), z 31 členů spolku bylo přítomno 20, takže jsme byli usnášeníschopní.
Obsáhlou zprávu o činnosti spolku za rok 2015 přečetl předseda Otto Bouda, byla pak následně schválena.

VH - 13.1.2016
foto: Karel Jakl

O rozšíření našich webových stránek, propojení s facebookem a dalších aspektech a možnostech naší prezentace v tomto virtuálním světě přednesl podrobnou zprávu správce webu Karel Jakl.

Již předběžně bylo dojednáno, že předsedou spolku bude nadále Otto Bouda, ten tak po svém zvolení zahajuje již svoji šestou předsednickou sezónu a stává se tak nejdéle sloužícím předsedou v novější historii spolku.

Post 1. místopředsedy obhájil ing. Karel Fiala a na místě 2. místopředsedy vystřídal ing. Zdeňku Strachotovou MUDr. Lubomír Černošek. Další změny se už neudály, hospodářem je dlouhodobě ing. Vladimír Husa, zapisovatelem dr. Jiří Kacetl a správcem webu Karel Jakl.

Také příspěvky zůstaly na stejné výši: 100,- CZK pro důchodce a 200,- CZK pro ostatní. Po zaplacení  v průběhu přestávky, se však zjistilo, že platících je za rok 2015 pouze 25 členů a za tento rok ještě méně. To budeme muset na některé příští schůzi napravit – i když je náš spolek – podle hospodářské zprávy v několika tisícovém plusu.

Plán práce na rok 2016 byl rovněž schválen, bude nutno dokončit umístnění laviček do Gránic a začít se věnovat kamennému hraničnímu mostu ve Stálkách.

Plán většinou během každého kalendářního roku „košatí“, neboť musíme často reagovat na dění ve městě (stav parků, chráněných památek atd.).

Na tyto budoucí aktivity jsme se proto už v průběhu valné hromady posílili tradičním spolkovým, „Karlovým gulášem".


***
fotografie z valné hromady 

MUDr. L. Černošek, leden 2016


zpátky úvod