logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        26. výroční valná hromada spolku

Okrašlovací spolek ve Znojmě loni oslavil už 25 let svého trvání. Letos, 10. ledna 2018, se tak konala 26. výroční valná hromada. Ze současných 24 členů na ni přišlo 18, někteří se omluvili. Na programu byla hlavně volba vedení, schválení výročních zpráv, plán činnosti a spolkový guláš. Vše probíhalo podle bodů, uvedených na pozvánce.
Zůstalo staronové vedení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala a Zdeněk Beránek – místopředsedové. Program spolku na tento rok byl doplněn a upřesněn. Výroční zpráva, rovněž doplněná a pak schválena, je uvedena na našich webových stánkách. Přijali jsme jednoho nového člena.
Členské příspěvky zůstaly v obvyklé výši (100.- a 200.- CZK). Dobře funguje i náš Facebook (přes 400 stálých navštěvovatelů). Schůze spolku budou opět každých 14 dní, příští 24. ledna.

Lubomír Černošek, leden 2018
***
VH - 10. 1. 2018 VH - 10. 1. 2018

foto Karel JaklFotografie z VH 2018

zpátky úvod