Dokument:   Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životniho prostředí (z 30.9.2015)

strana:  02

Rozhodnutí JMK 30.9.2015 - 002

Přečtěte si  odvolání OS na které odpovídá toto rozhodnutí : Odvolání proti rozhodnutí čj. 56029/2015 prodloužit termín náhradní výsadby v Horním parku zpátky   strana 1
strana 3