logo - OS


Okrašlovací spolek ve znojmě

založen 1878 - obnoven 1992

obrázek Znojma

P a m ě ť   M o r a v y


vlajka - zn vlajka - eu vlajka - mv


erb Moravy
Země místo krajů? Poslanecká sněmovna bude jednat o návrhu SPD  
hranice
          Část zemské hranice mezi Čechami a Moravou označují silniční cedule.
   

Poslanci za SPD navrhli obnovit zemské uspořádání, nahradilo by samosprávné kraje. Předložený zákon počítá se zemskými celky Čechy, Moravskoslezská země a hlavní město Praha. Bude o něm jednat Poslanecká sněmovna.

Předkládající poslanci návrh odůvodnili tím, že kraje nemají historické opodstatnění a jsou zbytečným mezičlánkem v samosprávě. Místo nich se zřídí země s vlastním stočlenným sněmem, vládou a zemským úřadem. O umístění zemských institucí by se jednotlivé země rozhodovaly samy.

Podle předlohy by zemské sněmy měly právo vydávat vlastní předpisy v oblasti zdravotnictví, sociální péče či kultury, stejně jako zavádět zemské daně. Samotný text navrhovaného zákona se o zrušení krajského uspořádání přímo nezmiňuje, ale dá se předpokládat, že by k tomu v návaznosti na zřízení samosprávných zemí došlo.

Samosprávné země zrušili komunisté, k jejich obnově nedošlo
Zemské zřízení existovalo v českých zemích až do roku 1949, kdy jej zrušil komunistický režim. Samosprávné země mají navíc staletou tradici a pamatuje na ně i současná ústava České republiky. Navrhovaná konfigurace navazuje s výjimkou samostatné Prahy na podobu zemského uspořádání z první republiky. V roce 1928 byl přijat takzvaný organizační zákon, který zakotvil zemi Českou a zemi Moravskoslezskou. Komunistická reforma z roku 1948 je nahradila třinácti kraji, územně podobnými těm současným, v roce 1960 pak došlo ke zmenšení jejich počtu na sedm regionů a Prahu s postavením kraje.

O obnovení zemského zřízení se diskutovalo po Listopadu 1989. Na začátku 90. let vypadalo nadějně, že by Morava a Slezsko získaly postavení samosprávné země. Parlament dokonce přijal prohlášení, ve kterém označil likvidaci země Moravskoslezské za totalitní akt. Politická elita se však později přiklonila k obnově krajů.

   
mapa historické Moravy
Historická mapa země Moravskoslezské
   
Podle zemí by se mohlo volit do Poslanecké sněmovny

Zemské uspořádání také připomenul předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček svým návrhem na zavedení zemí místo volebních krajů. Lidé by tak nehlasovali podle území současných krajů, ale na základě územní příslušnosti k Čechám nebo Moravě a Slezsku. Vondráčkův návrh je součástí debaty o novele volebního zákona, který musí být doplněn po zásahu Ústavního soudu.

Oba návrhy vítáme jako otevření diskuze na půdě parlamentu. Nahrazení čtrnácti nesmyslných a předražených krajů zemskými celky je naším dlouhodobým cílem. Výsledná podoba řešení územně-správního rozložení ČR vzejde až z dalších diskuzí a jednání. Naše hnutí se této diskuze účastní, rádi pomůžeme s rozpracováním zákona o zemském zřízení,” reagoval na oba návrhy předseda Moravského zemského hnutí Ondřej Hýsek.

Autor: pjk, zzm, 30.03.2021,       
foto: Pardubický kraj, archiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
zpátky úvod další