malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Vranov na Dyjí

Kaple - studánka kněžny Heleny v lesoparkovém areálu Růžového vrchu nad zámkem

Malá stavba kaple - studánky kněžny Heleny ještě donedávna skrytá v náletové zeleni vpravo od silničky směřující od zámku Vranov nad Dyjí do obce Podmyče, byla téměř neznámá. Neexistovala ani v katastrálních mapách a geodeticky byla zaměřena až v roce 2001. To, že jde vlastně o studánku, která ale byla napájena vodou z potrubí zámeckého vodovodu přivádějícího vodu z pramenů u Podmyče, si pamatoval jeden z mála pamětníků, starousedlík původně z nedalekého Onšova, pan Karel Brosenbauer. Upozornil na přibližně čtvercovou nádrž v podlaze uvnitř stavbičky, později zazděnou a zasypanou. Celkový stavební a sondážní průzkum, včetně barevnosti, provedla Stavební huť Slavonice. První etapu obnovy zajistil Český svaz ochránců přírody z Veverské Bítýšky a vranovský podnikatel Ing. Karel Mucha. Zásadní finanční částkou na rekonstrukci objektu přispěla nadace VIA. Většinu prací obnovy dodala Stavební huť Slavonice. Součinnost s odbornou spoluprácí zajistila Správa Národního parku Podyjí, Státní památkový ústav v Brně a Obec Vranov nad Dyjí.

Kaple - studánka kněžny Heleny je poměrně prostá pozdně klasicistní stavba, která prošla pozdějšími dekorativními úpravami secesní a historizující orientace. ŠIo hlavně o režné zdivo, dekorativně provedené v omítce na bočních stěnách průčelí. V tympanonu štítu jsou torza dvou asi písmen v omítce, kdy pravé je čteno jako velké H. Nad těmito písmeny je vždy dvojice datačních čísel. Vlevo jsou mimo pochybnost čísla 1 a 8. Úplně vpravo je číslo 6. Určité pochybnosti vyvolávalo číslo třetí, které bylo čteno jednak jako 1 a nebo 7. Porovnáním s nepochybným prvním číslem 1, je pravděpodobnější číslo 7 a tudíž datace kaple - studánky k roku 1876. V roce 1876 zemřela ve veku 93 let majitelka vranovského panství Helena kněžna Lubomírská - Mniszková, která byla výrazně křesťansky orientovanou mecenáškon celého panství, včetně lesoparkových snah vranovského Okrašlovacího spolku. Je možné, Že vranovští občanští romantici sdružení v Okrašlovacím spolku nechali na památku kultivované kněžny vybudovat tuto malou stavbu. Zřejmě se inspirovali nedalekou Felicitinou studánkou, kterou nechal v roce 1806 vybudovat její choť, Stanislav hrabě Mniszek, na paměť své matky, Felicie hraběnky Mniszkové.

Zpracoval: PhDr. Jan Kozdas, 2001

studánka kněžny Heleny
Celek kaple - studánky kněžny Heleny v době zahájení prací obnovy

Fotografie z archivu Státního památkového ústavu v Brně

Kaple - studánka kněžny Heleny  na stránkách novin

                                                                 
zpátky úvod