malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

K jarní vycházce láká třeba zřícenina Lapikus v lesích u Hlubokých Mašůvek

                                     
Vydáme -li se z Mariánského náměstí v Hlubokých Mašůvkách po zelené turistické značce,dostaneme se do pestrého a malebného údolí Plenkovického potoka, táhnoucího se od Plenkovic přes Mašůvky kolem koupaliště, samoty Hlavatův mlýn a Bábovec až k ústí do řeky Jevišovky. Nad tímto údolím v lesích mezi Mašůvkami a Plavčí se zvedá na úzkém skalnatém výběžku svahového hřbetu, vybíhajícího ze zalesněné výšiny k západu, zřícenina bývalého hrádku Lapikusu. Děkujeme Petru Grégrovi za fotky z vycházky na zříceninu,
   
Mašůvky - Lapikus
                             
Z vycházky na zříceninu Lapikus u Hlubokých Maůšvek. | Foto: Petr Grégr                      
   
Část zříceniny tvaru pyramidy je zbytkem čtyřhranné hradní bašty. Spodní část severní podélné stěny se uchovala v délce asi 50 m. Hradní příkop je částečně zasypán sutinami. Mezi zbylými zdmi rostou nyní divoce duby a lípy nejrůznějších tvarů. Na dně údolí pod zříceninou hradu si v hloubce asi 50 m prodírá cestu kamenitým a olšemi lemovaným korytem Plenkovický potok. Toto malebné idylické zákoutí uprostřed lesů je hojně navštěvováno výletníky nejen z Hlubokých Mašůvek.

Mašůvky -Lapikus Mašůvky -Lapikus Mašůvky -Lapikus
 
O historii tohoto hrádku se nám zachovalo jen málo zpráv. Jeho výstavba spadá pravděpodobně do doby mezi r. 1365 – 1380. Písemné zprávy o Lapikusu začínají v roce 1411, kdy jej držela rodina Vajtmilnarů ze Žerotic. Byl pobořen a opuštěn pravděpodobně za války krále Jiřího z Poděbrad s uherským králem Matyášem Korvínem v letech 1468 – 1471. Roku 1468 totiž marně obléhal král Matyáš blízký jevišovický hrad. Roku 1508 náležel již pustý hrad Lapikus Janu z Vajtmile. Poslední zpráva v deskách zemských je z roku 1561, kdy přešel pustý Lapikus a pusté Hostice, zaniklá obec v okolí Rudlic, do majetku Sezemy Zajímače z Kunštátu, držitele Jevišovic. Snad jen archeologický průzkum by mohl vnésti více světla do nejisté historie této zajímavé hradní zříceniny. Proto se postupem času objevila i pověst o tomto hradu, kterou si můžete poslechnout v zajímavém videu i o Hlubokých Mašůvkách zde, nebo i v publikaci Vyprávěnky z Mašůvek. (s použitím publikace Po stopách historie, pověstí a života Hlubokých Mašůvek).
  
Mašůvky -Lapikus Mašůvky -Lapikus Mašůvky -LapikusMašůvky -Lapikus
 
Autor a foto: Petr Grégr, Znojemský deník, 02.05.2021


                                                                
zpátky úvod další