malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

       


28. října 1918 – vznik Československé republiky – 100 let

             

Zatím, co se 28. 10. 1918 při vyhlášení čtrnácti Wilsonových bodů už v Praze slavilo a lidé strhávali rakouské orly, ve Znojmě a na jižní Moravě se o těchto událostech a vzniku ČSR ještě vůbec nevědělo. Navíc den před tím, 27. 10. se znojemské městské zastupitelstvo vyjádřilo pro stát Deutsch – Österreich (Německé Rakousko), který chtěl být přivtělen k Německé Říši a 3. 11. 1918 dokonce německé krajské shromáždění v čele s poslancem Oskarem Teufelem vyhlásilo ve znojemském Německém domě „Německý Jihomoravský kraj“, který měl být přičleněn k Dolnímu Rakousku. Znojmo a Znojemsko musela osvobodit až nově zformovaná armáda Československé republiky. To se stalo 16. prosince 1918.
K 10. výročí vzniku ČSR v roce 1928 byl ve Znojmě založen „Jubilejní park“ a u něj „Jubilejní škola“. V tomto roce i němečtí členové Zalesňovacího a okrašlovacího spolku vytvořili v Gránicích „Jubilejní cestu“ (Jubiläums Weg), označenou pamětním kamenem. Byla také dokončena „Jubilejní škola“ v Louce. Třídy za staré budovy „Malých kasáren“ na Vídeňské ulici se tam přestěhovaly 22. a 23. července 1929 a kasárna byla opět 26. července předána posádkovému velitelství ve Znojmě. (Dnes již budovy Malých kasáren v areálu tzv. „Malé Louky“ neexistují). K 50. výročí vzniku ČSR v r. 1968 vysadili znojemští skauti „Masarykovu lípu“ na Žižkově náměstí, ta byla v době normalizace polotajně přenesena znojemským zahradníkem na méně exponované místo pod věznici, kde roste dodnes. Vedle ní vysadil Okrašlovací spolek další „Strom republiky“ – lípu, a to k 90. výročí vzniku ČSR.  100. výročí jsme oslavili promenádním koncertem v Horním parku a na důkaz současného přeshraničního přátelství zde hrála Městská kapela z Hollabrunnu. 

Praha - 28.10.1918
28.  října 1918

 

Lubomír Černošek, září 2018.

zpátky úvod