logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Projekt

„Lavičky do Gránic“

granice lavicky - projekt

Zhotovitel projektu:

Okrašlovací spolek ve Znojmě, o.s. v roce 2011
Mikulášské nám. 3
66902 Znojmo
IČO: 456 69 023
Kontakt: předseda spolku - Otto Bouda tel. +420 603 44 37 51, okraspol@seznam.czhttp://okraspol.sweb.cz,


Slovo úvodem
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě, o.s. (OS), který vznikl (či byl obnoven) v roce 1992, se považuje za pokračovatele tradic původního znojemského Zalesňovacího a okrašlovacího spolku, který vybudoval Gránický lesopark. V roce 2007 vydal OS mapu Gránického údolí, ve které zmapoval historii  a vývoj tohoto krásného koutu Znojma. Tento počin mu pomohl znovu objevit a obnovit řadu zajímavostí, jako jsou například Kernekerův kámen, kámen označující Kernekerovu cestu, pamětní desku starostovi Bratnerovi a další památky. S pomocí časově náročného výzkumu v okresním archivu byla i nalezena řada zpráv o činnosti bývalého Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. Zde byly zaznamenány i informace o rozmísťování laviček tehdejším okrašlovacím spolkem v Gránicích (obr.1,2) , které se nám staly inspirací.
I když bylo v minulých letech vyvinuto určité úsilí pro zlepšení podoby Gránic, stav stále neodpovídá současným potřebám a vyžaduje soustavnou péči. Proto chceme navázat na tradiční činnost OS a přispět k zkulturnění mimořádného lesoparku. Hodláme s pomocí sponzorů rozmístit a opravit lavičky a zajistit jejich pravidelnou údržbu. Z těchto důvodů jsme vypracovali zde předkládaný dlouhodobý projekt.

Členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě


stare lavičky OS 30.léta
1. Lavičky rozmístěné Zalesňovacím a okrašlovacím spolkem ve Znojmě v období první republiky

Z.O.S
2. Detail nápisu na lavičce

Současný stav laviček

V létě roku 2011 proběhla inventarizace a zmapování rozmístění laviček v Gránicích. Byly nafotografovány, popsány, zapsány do tabulky a zaneseny do mapy.

Nachází se zde různé typy laviček:
- litinový typ Antivandal z nedávné doby v počtu 16 ks
- litinový typ Schönbrunn v počtu 9 ks
- betonový typ 4 ks
- ploché lavičky bez opěradla ze 70.let minulého stol. v počtu 15 ks
- kamenná lavička 1 ks
- turistická lavička 1 ks
- celkový počet laviček činí 45 ks
- nutnou opravu nebo nátěr potřebuje 23 laviček

Nová místa pro lavičky
V rámci inventarizace bylo přistoupeno i k vytipování míst, kde již lavičky stávaly (výklenky v terasách), a poloh, kam by je bylo vhodné umístit. Těchto pozic bylo nalezeno celkem 39 (viz obrazová příloha).

Nové lavičky
Po vyhodnocení současného stavu bylo konstatováno, že nejvhodnější lavička po stránce estetické, údržby a ceny je typ Schönbrunn (viz. obrázek).
 
 vzor lavičky - projekt 2012
3. Ilustrační obrázek lavičky s cedulkou označujícího sponzora

Náklady na umístění jedné lavičky
- cena 1ks lavičky cca 3600 Kč
- výroba cedulky sponzora cca 200 Kč
- cena montážního materiálu (šrouby, beton) cca 200 Kč
- celkové náklady do 4000 Kč
- práce zdarma – členové OS  


zpátky úvod