1. dodatek k výroční zprávě o činnosti spolku v roce 2009

Okrašlovací spolek ve Znojmě, o.s., obdržel od Města Znojma dotaci z rozpočtu Města Znojma 15 tis. Kč na obnovu pamětních desek a historických nápisů v Gránicích a Městském lesíku (Smlouva č.1829/2009 z dubna 2009).
Tuto dotaci použil v souladu s uvedenou smlouvou takto:
V lesoparku Gránice pod Znojmem jsme obnovili na tzv. Obornyho cestě ve skále pod hradem pamětní desku s původním, v archivu dohledaným nápisem (dohledal PhDr.J.Kacetl), která byla věnována jednomu ze starostů města Znojma, a sice Johannu Brantnerovi (byl starostou v letech 1886 až 1900 a členem ZOS). Nápis a jeho český překlad s dokumentací je v dalších přílohách této zprávy. Při tom jsme zjistili, že původní záměr našeho předchůdce, Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě, umístnit na této cestě desku s věnováním pro císaře Františka Josefa I., na jehož počest ke čtyřicátému výročí jeho panování v roce 1888 byla stezka zřízena, nebyl uskutečněn. Cesta se neoficiálně nazývala „Pod hradem“ nebo také „Pod hradním vrchem“.  Až roku 1924 byla pojmenována  „Obornyho cesta“ po významném znojemském botanikovi Adolfu Obornym (1840 až 1924).
Na začátku této cesty pod vyhlídkou na konci dnešní ulice Přemyslovců jsme obnovili tabulku s nápisem : “Obornyho cesta, 1924“. Obě uvedené pamětní desky jsou provedeny v mramoru.
U Pivcova pramene v Gránicích jsme podle historické dokumentace obnovili nápis se jménem Franz Piwetz, 1844 – 1923. Pramen se takto jmenuje podle polesného, člena tzv. chudinské rady a člena Zalesňovacího a okrašlovacího spolku pana Fr.Piwetze. Nápis byl vysekán do kamene a zvýrazněn bílou barvou.
V Gránickém údolí jsme obnovili a zvýraznili bílou barvou existující nápisy u několika historických cest: Brosch-Weg 1888, Lerch-Weg 1896, Jubiläums-Weg 1928, Kerneker-Weg, Cesta 24.pluku a u tunelu na této cestě letopočet 1930 a nápis: Errichtet v.Anpfl.u.Verschön. Verein
Nápis u tzv.“Polského kamene“ („Pobyt oficierov polskich,1832“) se nepodařilo obnovit, neboť rostlá skála s nápisem je asi 5 metrů hluboko pod hladinou znojemské přehrady na levém břehu Dyje, přibližně v místech u bývalého hostince Rabstein. Pokud bychom obdrželi povolení od správy toku, pokusili bychom se s pomocí potápěče nápis vypátrat a pod vodou vyfotografovat. Jeho obnova však ani potom nebude možná.
Nápis „Cesta Jakuba Jirala“ neexistuje, proto také nemohl být obnoven. Náš spolek, společně s Klubem českých turistů ve Znojmě má však v úmyslu některou z cest u kapličky Samaritánka za Hradištěm pojmenovat v mapách po tomto významném lesním inženýrovi a dlouholetém jednateli provorepublikového Okrašlovacího spolku jako „Cesta ing. Jakuba Jirala“.Toto bude ještě předmětem různých jednání v roce 2010.
V Městském lesíku ve Znojmě jsme obnovili zašlý nápis na tzv.“Schillerově kameni“ a dohledali i jeho historii. Je zde datum 9.5.1905 a jméno Schiller. Tehdejší Zalesňovací a okrašlovací spolek zde ke 100.výročí úmrtí německého básníka Friedricha Schillera zasadil dub, dnes již velmi vzrostlý a k němu zapustil do země menší pamětní kámen. Dlužno poznamenat, že naši předkové si romantického básníka a spisovatele F. Schillera velmi vážili, zde ve Znojmě mimo jiné i proto, že napsal divadelní hru-trilogii Waldstein a část této hry se podle jejich názoru měla odehrávat na Kraví hoře u Znojma, kde generalissimus Valdstein verboval vojsko do třicetileté války.
Tzv. “Císařský kámen“ v Městském lesíku, poblíž dnešní restaurace Diana, jsme očistili od nánosů a cementu
a ponechali jako světlou žulovou mohylu v původní podobě. Dohledali jsme,  že kámen sem byl umístěn v roce 1908
k šedesátiletému výročí panování císaře Františka Josefa I., současně dohledáváme text původního nápisu.


Všechny odborné kamenické práce provedl kameník Dalibor Dolejší podle námi zadané smlouvy o dílo.

Jako dodatek uvádíme, že (již mimo dotační titul) jsme obnovili pamětní desku na znojemském hradě, umístěnou na vyhlídkovém altánu s barevnými skly, která připomíná návštěvu  T.G.M. v našem městě a v muzeu na hradě dne 20.6.1924. Desku zde umístil opět provorepublikový Okrašlovací spolek.
Protože jsme měli neověřené zvěsti, že na druhé straně této desky jsou snad informace o pobytu císaře Františka Josefa I.ve Znojmě, desku jsme přechodně sejmuli a na její „rubové“ straně objevili německý, zlatem kolorovaný nápis z roku 1888 ke 40.výročí panování císaře (Tato deska byla původně umístněna ve škole Františka Josefa  –  dnešní Základní škole na nám. Republiky).

Vypracoval:
MUDr.Lubomír Černošek, předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě.
Leden 2010.


zpátky další