logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Výroční valná hromada Okrašlovacího spolku dne 9. ledna 2019

17 členů, tedy nadpoloviční většina všech členů spolku, se sešla ve středu 9. Ledna 2019 v 19 hodin v restauraci „U Karla“, kde se konala výroční valná hromada spolku. Vše probíhalo podle předem oznámeného programu. Předseda Otto Bouda přečetl výroční zprávu za rok 2018 , která byla ještě doplněna. Hospodář ing. Husa nás seznámil s hospodařením spolku, hospodaříme s přebytkem. Byla provedena i revize členské základny – k dnešnímu datu evidujeme 24 členů.
Následovala volba vedení: předseda Otto Bouda, místopředsedové ing. Karel Fiala a PhDr. Jiří Kacetl.
Hospodář a zapisovatel zůstali stejní (ing. Husa, dr. Černošek).
Správcem webu je nadále Karel Jakl, který členy informoval o užívání našeho webu a doplňování webových stránek.
Potom došlo k volbě nové kontrolní komise: ing. Bílek, dr. Kozdas, Mgr. David.
Přestávka se využila k placení členských příspěvků (200,- Kč a 100.- Kč). Také se podával už tradiční „výroční guláš“. V druhé části se diskutovalo o plánu práce na rok 2019. Je sice obsáhlý, ale reálný a splnitelný. Nakonec se hlasovalo o aktualizovaném „Programu Okrašlovacího spolku, verze 04“. Po jeho schválení jsme se zaměřili už na program příští schůze, která je naplánována za 14 dní.

Po celou dobu byla vyvěšena spolková vlajka.

Lubomír Černošek, leden 2019
***
VH - 09. 1. 2019 VH - 09. 1. 2019

VH - 09. 1. 2019

foto Karel JaklFotografie z VH 2019

zpátky úvod